2018 Ortaöğretim Biyoloji Programında Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi

Yazar: Ebru Bakaç
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 119-128
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, 2018 ortaöğretim biyoloji programında bilimsel süreç becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bilim, insanın kusurlarını ve eksikliklerini taşıdığı için sürekli değişen ve genişleyen bir süreçtir. Bu nedenle, bilimsel süreç becerilerini kazanmak, konunun öğrenilmesinden daha önemlidir. Bilimsel süreç becerileri, analitik düşünmeyi geliştirme, yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesini kullanma ve sorun çözme becerilerini içeren bir öğrenme sürecidir. Bu beceriler, temel beceriler, nedensel beceriler ve deneysel beceriler olarak sınıflandırılabilir. Literatürde bilimsel süreç becerileri ile ilgili yapılan araştırmalar, laboratuvar ve deney tekniklerinin bu becerileri geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmek için araştırmaya dayalı deney ve açık uçlu deney tekniklerinin kullanılmasının daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Ii
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 204
DOI: 10.37609/akya.1802
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Okul Öncesi Dönemde Babanın Rolü: Annelerin Görüşleri Mehmet Başaran Bölümü Görüntüle
Sınıf Öğretmenlerinin Lisans Program Yeterliliklerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi Serap Nur Duman Bölümü Görüntüle
İlköğretime Yönelik Web Tabanlı İngilizce Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi Muhammet Berigel, Hasan Karal Bölümü Görüntüle
İlkokullarda Öğretilen Okul Şarkılarının Eksen Ve Ses Sınırları Ile Öğrencilerin Bu Şarkılarda Kullandıkları Eksen Ve Ses Sınırlarının Karşılaştırılması (Ankara İli Örneği) Ömer Bilgehan Sonsel, F. Ayfer Tanrıverdi Bölümü Görüntüle
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Sosyobilimsel Konular Açısından Değerlendirilmesi Nejla Atebey, Ayşegül Evren Yapıcıoğlu Bölümü Görüntüle
Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psikoeğitim Programının Etkisi Özge Canoğulları, Fulya Cenkseven Önder Bölümü Görüntüle
Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi Turan Kaçar Bölümü Görüntüle
2018 Ortaöğretim Biyoloji Programında İklim Değişikliği Kavramının İncelenmesi Ebru Bakaç Bölümü Görüntüle
2018 Ortaöğretim Biyoloji Programında Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi Ebru Bakaç Bölümü Görüntüle
Matematiksel Muhakeme Becerisi Kapsamında Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının İncelenmesi Nadide Yılmaz Bölümü Görüntüle
Eğitim Felsefesi Eğilimleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Alper Aytaç, Nihat Uyangör Bölümü Görüntüle
Çalgı Eğitiminde Problem Çözme Temelli Kavramsal Bir Öğretim Etkinliği (Flüt Eğitimi Örneği) Gözde Yüksel Bölümü Görüntüle
Müzik Öğretmenliği Ve Konservatuvar Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları Ile Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nilay Özaydın Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :