Cerebral Palsy And Their Families In The Covid-19 Pandemic

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 145-160
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, serebral palsi (SP) ve ailelerinin Covid-19 salgınındaki durumu incelenmektedir. SP, hareket ve duruş gelişiminde kalıcı bozuklukların olduğu, ilerlemeyen ve aktivite kısıtlamasına neden olan bir grup hastalıktır. SP'li bireyler, her birey gibi aile ortamında, sosyal hayatta ve eğitim ortamında tam katılım hakkına sahiptir. Özellikle eğitim ortamlarındaki düzenlemeler açısından, SP'li çocuklar için yapılacak düzenlemelerin temeli, eğitim hakkının bir gerekliliğidir. Bu haklar, tüm öğrenciler için aile-okul-kurumsal işbirliği, önleyici eğitim ve olağanüstü durumlarda sağlık politikalarını gerektirir. Covid-19 salgını, dünya çapında etkisi olan ilk vakaların 31 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde bildirilmesinden sonra ülkeler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önleyici ve tedavi edici politikaların geliştirilmesini gerektiren ciddi bir salgın olarak tanımlandı. Covid-19 hastalığı, her bireyin sağlığını tehdit ettiği gibi hijyen açısından dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar, engelliler, kronik hastalığı olanlar ve gruplar açısından da daha büyük bir risk oluşturdu. SP'li çocuklar da bu sürecin bir parçası oldu, mevcut ihtiyaçları arttı ve ülkemizde ve dünyada evde eğitim sürecinde eğitim politikalarında düzenlemeler yapıldı. Covid-19 hastalığı nedeniyle eğitim ve sağlık düzenlemelerine ilişkin alınan resmi kararlarla, ilgili kurumlar ve kuruluşlar ülkemizde Mart 2020'den itibaren eğitim hizmetlerinin sürdürülebilir olması için uygulamalar gerçekleştirdi. Covid-19, aile özelliklerine ve bireysel ihtiyaçlara göre toplumun farklı kesimlerindeki bireyleri etkiledi. Örneğin, çalışan ebeveynler, bakım konusunda mesleki yaşama ilişkin düzenlemelere ihtiyaç duymuştur.(AI)

Kitap Adı: Current Researches In Educational Sciences Iii
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 246
DOI: 10.37609/akya.76
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Better Than Nothing But Far From Ideal: Views Of Instructors And Students About Emergency Distance Education During The Covid-19 Pandemic Duygu İşpınar Akçayoğlu, Gökçe Dişlen Dağgöl Bölümü Görüntüle
Using Technology For Teaching Social Emotional Learning Bade Vardarlı, Mine Aladağ Bölümü Görüntüle
Pre-service Elementary School Teachers’ Outlook On Values Education In Social Studies Lessons: Relations Between Self- Efficacy Beliefs, Teaching Efficacy Beliefs, Expectancy Of Success, And Planned Effort Şahin Dündar Bölümü Görüntüle
Awareness Scale Of Mathematics Teachers For The High-stakes Tests: A Scale Development Study Büşra Şule Çetin, Mithat Takunyacı Bölümü Görüntüle
Group Interventions In Schools Burcu Pamukçu Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Relationship Between Metacognitive Awareness Level And Self-esteem Of 6-7-8th Grade Students Fatma Elif Kılınç Bölümü Görüntüle
Motivational Beliefs, Meta-cognitive Strategies, Need For Cognition And Academic Achievement: A Mixed Methods Study Uğur Akpur Bölümü Görüntüle
Investigating The Learning Styles Of Middle School Students In Terms Of Some Variables F. Gülruh Gürbüz, Ezgi Dede Bölümü Görüntüle
Cerebral Palsy And Their Families In The Covid-19 Pandemic Nilay Kayhan, Pelin Pıstav Akmese, Kübra Özgan Demiröz Bölümü Görüntüle
Effectiveness Of The Methods Used In The Skill Teaching To The Individuals With Intellectual Disabilities: A Descriptive Meta-analysis Nihal Şen, Hakan Sarı Bölümü Görüntüle
Examining The Anxiety And Social Support Levels Perceived By Mothers Of Children With Autism Spectrum Disorders Pelin Pıstav Akmese, Nilay Kayhan Bölümü Görüntüle
Evaluation Of The English Language Teaching Curriculum In Turkish Primary Schools: A Meta-analysis Study Serpil Tekir Bölümü Görüntüle
Eye Movements In Reading Fluent Reading And Speed Reading Yusuf Günaydın Bölümü Görüntüle
Development Of A Mathematical Reasoning Skills Test: Validity And Reliability Study Furkan Özdemir, Abdullah Kaplan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :