Awareness Scale Of Mathematics Teachers For The High-stakes Tests: A Scale Development Study

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 65-80
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışmada, Türk matematik öğretmenlerinin yüksek bahisli sınavlara yönelik farkındalık düzeylerini ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirme çalışması yapılmıştır. Uluslararası ölçeklerin eğitim programlarının yeniden yapılandırılmasında genel yaklaşımın problem temelli ve sorgulamaya dayalı öğrenme, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi becerilerin geliştirilmesi olduğu bilinmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde amaç, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme olmak üzere dört temel unsura dikkat edilmektedir. Eğitim sisteminin unsurları birbirleriyle etkileşim halindedir ve eğitim sisteminin girdileri olan istenilen davranışların kazanılması veya mevcut davranışların geliştirilmesi için süreç gerekmektedir. Süreçte meydana gelen davranışlar ve davranışlardaki değişiklikler ölçme ve değerlendirme yoluyla gözlemlenir. Ölçme ve değerlendirme eğitim sistemi hakkında geri bildirim vererek sistemin kontrolünü sağlar. Türkiye'deki eğitim sistemi ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sistemi sürekli olarak değişmektedir. Değişen eğitim sistemiyle birlikte bireylerden beklenen; becerilerini en etkili şekilde kullanmak ve potansiyellerini maksimize etmektir. Kendilerini gerçekleştirmek ve mutlu bir yaşam sürmek için bireyler yükseköğrenim almak istemekte ve bu istek toplumsal eğitim talebinin arttığı bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, ülkemizdeki merkezi sınavlar her zaman önemli olmuştur. Bu çalışmada, öğrencileri tanımak ve yerleştirmek için yapılacak değerlendirmenin, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hazırlık düzeylerine göre öğrencileri doğru bir şekilde teşhis etmesi ve mevcut özelliklerine uygun programlara yerleştirmesi beklenmektedir. Yüksek bahisli sınavlarda kullanılan ölçme araçlarının geçerli ve güvenilir olması, sınavlardan elde edilen sonuçlara göre alınacak kararların doğruluğu için önemlidir. Gelecek kaygısı arttıkça, öğrenciler yoğun bir hazırlık sürecine girer ve bu durum öğrencileri ve velilerini olumsuz etkiler. Bu durum rekabeti tetiklerken, öğrencilerin özelliklerini doğru bir şekilde ölçmek ve başarı sıralarını belirlemek için bir değerlendirme ve değerlendirme sistemi ihtiyacını artırır. Sınav yapısının değişmesiyle birlikte, öğrenciyi yükseköğretim kurumuna yerleştirmede de zorluklar yaşanmaktadır. Önceki yıllarda uygulanan öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi göz önüne alındığında, öğrencilerin evlerine yakın olmayan liselere yerleştirilmesi hem psikolojik hem de ekonomik olarak olumsuz olarak değerlendirilmektedir. 2018 LGS'den sonra yeni uygulanan adres bazlı yerleştirme sistemi de birçok eleştiri almıştır. Temel eleştiri, seçim ve yerleştirme konusundaki sürekli ve ani değişikliklerin belirsizliklere neden olması ve yeni sisteme uyum sürecinin olmamasıdır. Yükseköğretim kurumuna geçiş sistemi için uzun vadeli bir planın olmaması süreci daha da zorlaştırmaktadır. Ayrıca, ani değişikliklerin temel eğitim unsurlarını psikolojik olarak etkilediği gözlemlenmiştir. Belirsizlik ortamında, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sisteme olan inancı azalmaktadır. Sınav merkezinin olumsuz etkisini azaltmak için düzenlemeler yapılmasının gerektiği düşünülse de, Türkiye'deki test merkeziyle ilgili temel öğretmen eğitimi unsurlarından biri; nitelikleri ve uygulamalarıyla diğer eğitim unsurlarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, test merkezi için düzenlemeler yapılırken öğretmenlerin görüşlerinin alınması, düzenlemelerde amaçlanan verimliliğin gerçekleştirilmesini mümkün kılabilir. Türkiye'deki test merkezi etkilerini ortaya çıkaran araştırmacıların başarısızlığı, öğretmenlerin etkilerinin yetersiz olduğu şeklinde görülmektedir. Bu bağlamda, toplumun birçok yerinde öğrencilerin hayatlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bu sistemin daha nitelikli olması ve sisteme katkıda bulunması için öğretmenlerin görüşlerinin alınması gerekmektedir. Çünkü öğrencilerin hayatlarını etkileyen bu sistemin daha nitelikli olması ve sisteme katkıda bulunması için öğretmenlerin görüşlerinin(AI)

Kitap Adı: Current Researches In Educational Sciences Iii
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 246
DOI: 10.37609/akya.76
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Better Than Nothing But Far From Ideal: Views Of Instructors And Students About Emergency Distance Education During The Covid-19 Pandemic Duygu İşpınar Akçayoğlu, Gökçe Dişlen Dağgöl Bölümü Görüntüle
Using Technology For Teaching Social Emotional Learning Bade Vardarlı, Mine Aladağ Bölümü Görüntüle
Pre-service Elementary School Teachers’ Outlook On Values Education In Social Studies Lessons: Relations Between Self- Efficacy Beliefs, Teaching Efficacy Beliefs, Expectancy Of Success, And Planned Effort Şahin Dündar Bölümü Görüntüle
Awareness Scale Of Mathematics Teachers For The High-stakes Tests: A Scale Development Study Büşra Şule Çetin, Mithat Takunyacı Bölümü Görüntüle
Group Interventions In Schools Burcu Pamukçu Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Relationship Between Metacognitive Awareness Level And Self-esteem Of 6-7-8th Grade Students Fatma Elif Kılınç Bölümü Görüntüle
Motivational Beliefs, Meta-cognitive Strategies, Need For Cognition And Academic Achievement: A Mixed Methods Study Uğur Akpur Bölümü Görüntüle
Investigating The Learning Styles Of Middle School Students In Terms Of Some Variables F. Gülruh Gürbüz, Ezgi Dede Bölümü Görüntüle
Cerebral Palsy And Their Families In The Covid-19 Pandemic Nilay Kayhan, Pelin Pıstav Akmese, Kübra Özgan Demiröz Bölümü Görüntüle
Effectiveness Of The Methods Used In The Skill Teaching To The Individuals With Intellectual Disabilities: A Descriptive Meta-analysis Nihal Şen, Hakan Sarı Bölümü Görüntüle
Examining The Anxiety And Social Support Levels Perceived By Mothers Of Children With Autism Spectrum Disorders Pelin Pıstav Akmese, Nilay Kayhan Bölümü Görüntüle
Evaluation Of The English Language Teaching Curriculum In Turkish Primary Schools: A Meta-analysis Study Serpil Tekir Bölümü Görüntüle
Eye Movements In Reading Fluent Reading And Speed Reading Yusuf Günaydın Bölümü Görüntüle
Development Of A Mathematical Reasoning Skills Test: Validity And Reliability Study Furkan Özdemir, Abdullah Kaplan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :