The Views Of Science And Technology Teachers Over The Effect Of Constructivist Educational Approaches On Students

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 159-186
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışmada, bilim ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarının öğrenciler üzerindeki etkisi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. 2000'li yıllarda bilim programının güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, Bilim Öğretim Programı'nın olumlu ve olumsuz yönleri araştırılmış ve yeni bir program geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 2005 yılında, teknoloji kavramı bilim öğretim programına eklenmiş ve dersin adı bilim ve teknoloji olarak değiştirilmiştir. Dersin haftalık öğretim saati üç saat olarak artırılmıştır. Dersin genel amaçları, bilim ve teknolojiye ilgi duyan, toplum için faydalı olan bilim okuryazarı bireyler yetiştirmeye odaklanmıştır. Önceki programlardan farklı olarak, öğrencilere bilgi, deneyim ve ilgi alanlarıyla ilgili altyapılarını geliştirmelerine yardımcı olacak genel amaçlar, sorgulama, mantık yürütme ve etkinlik sonuçlarını değerlendirme gibi bilimsel değerlerin benimsenmesi gibi genel amaçlar da eklenmiştir. 2005 programıyla birlikte, öğrenme alanı kavramı ilk kez yer bulmuştur. 2005 yılında kararlaştırılan ve 2006-2007 eğitim yılında uygulamaya konulan Bilim ve Teknoloji Öğretim Programı (6., 7. ve 8. sınıflar), birçok açıdan yenilikçi bir programdır. Türkiye'de, 2004 yılında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi alanında önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu programlar, 2005/2006 eğitim yılında ilk aşamada ve 2006/2007 eğitim yılında ilkokulun ikinci aşamasında uygulanmaya başlanmıştır. Güncellenen öğretim programları ile Türk eğitim sisteminde büyük bir değişim hedeflenmiştir. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı kullanılarak hazırlanan yeni eğitim programlarının uygulanmasındaki başarı, öğretmenlerin ve yöneticilerin bu eğitim yaklaşımı hakkındaki bilgilerine bağlı olacaktır. Ülkemizde öğrenciler, okulda öğrendiklerini çoğunlukla ezberleyerek kullanamamaktadır. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) gibi sınavların sonuçları da bunu göstermektedir.(AI)

Kitap Adı: Special Topics In Science Education Research
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 192
DOI: 10.37609/akya.152
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
A Two-phased Conceptual Test To Help Reveal The Misconceptions About The Topic Of “work” Eda Demirel, İlbilge Dökme Bölümü Görüntüle
Adaptation Of The Teacher Attitudes Towards Self- Regulated Learning Scale To Turkish Fazilet Seçil Gök Bölümü Görüntüle
Comparison Of Students At Eco-schools, Eco-schools With Green Flag And Ordinary Primary Schools In Terms Of Environmental Literacy Sönmez Girgin, Yücel Yüksel Bölümü Görüntüle
Developing Some Character And Values For Preservice Biology Teachers With A Socioscientific Program Nurcan Uzel, Ali Gül Bölümü Görüntüle
Educational Studies About Evolution In Turkey: A Thematic Review Of The Literature Ahmet Taşdere, Mine Kır Yiğit Bölümü Görüntüle
Examination Of Higher Order Thinking Skills In Bology Education Ufuk Töman Bölümü Görüntüle
Factors Affecting The Motivation Levels Of Secondary School Students For Science Learning Semra Benzer, Yasemin Sarışık, Hilal Koçan Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Effects Of Stem Education Approach On Secondary School Students’ Attitude Towards Science, Interest In Stem Professions And Scientific Process Skills Özlem Badem, Betül Timur Bölümü Görüntüle
The Effects Of Prediction-observation-explanation And Concept Cartoon Methods On The Students’ Academic Achievement And Attitudes Nagihan İmer Çetin, Zeynep Işılay Dikmen Bölümü Görüntüle
The Views Of Science And Technology Teachers Over The Effect Of Constructivist Educational Approaches On Students İbrahim Yüksel, Suna Kalender Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :