Educational Studies About Evolution In Turkey: A Thematic Review Of The Literature

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 77-104
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, Türkiye'deki evrimle ilgili eğitim çalışmaları hakkında yapılan araştırmaların tematik bir incelemesi sunulmaktadır. Biyoloji, yaşamın yapısını ve işleyişini, canlı ve cansız çevreler arasındaki etkileşimi, kökenlerini, değişimlerini, farklılaşmalarını ve çeşitliliklerini inceleyen çeşitli alt disiplinlere (mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, anatomisi, fizyolojisi, embriyolojisi, genetiği, evrimsel biyolojisi vb.) sahip bir bilimdir. Alt disiplinler, farklı araştırma yöntemleriyle yaşamı anlama sürecinde farklı mekanizmaları ve süreçleri açıklamışlardır. Evrim teorisi, bu süreçleri açıklayan farklı kavramlar ve mekanizmalarla biyolojiyi düzenleyen merkezi bir kavram olarak ortaya çıkar (İrez, Çakır & Doğan, 2007; NRC, 1996).Evrim teorisi, Darwin'in canlıların tek bir ortak atasından başladığı ve süreç boyunca meydana gelen değişikliklerin sapmalarıyla doğal seçilim yoluyla evrimleştiği fikrini formüle ettiği zaman ortaya çıktı. Fisher (1931), doğal seçilim ile Mendel'in kalıtımı arasındaki uyumu gösterdiğinde evrim teorisi gelişmeye devam etti. Takip eden süreçte, Haldane (1932) popülasyon genetik çalışmalarına dayanan \"Evrimin Nedenleri\" adlı kitabı hazırladı. Aynı yıllarda, Wright (1931) ve Dobzyhansky (1937) sırasıyla \"Evolution of Mendelian Populations\" ve \"Genetics and the Origin of Species\" adlı kitaplarında popülasyon genetiği çalışmalarına devam ettiler. Evrimin modern sentezi, Huxley'in (1942) \"Evolution: Modern Synthesis\" ve Mayr'ın (1942) \"Systematics and the Origin of Species\" adlı kitaplarından geldi. Modern sentez ve sonraki çalışmalarla biyolojik evrimin içeriği, canlıların değişimleri, yaşamın kökeni, adaptasyon, doğal seçilim, türleşme, canlıların yapısal, gelişimsel ve genetik yapıları ile jeolojik zamanlar ve fosil kayıtları konularını içermiştir (Moody, 1953).Birçok bilimsel çalışmadan elde edilen bulguların artmasıyla, evrim derslerinin içeriği 1990'larda genişletildi ve bu doğal bir sonuç olarak 2000'lerde evrim eğitimi içeriği aşağıdaki konuları içermeye başladı (Stearns & Hoekstra, 2000; Freeman & Herron, 2003; Futuyama, 2005).• Evrim teorisinin varsayımları• Evrim teorisiyle ilgili varsayımların bağımsız veri setleriyle test edilmesi• Mikro evrim• Varyasyon ve varyasyon kaynağı• Mutasyon, doğal seçilim, genetik sürüklenme, göç• Türler, türleşme• Makro evrim• FilogeniEvrim teorisi yükseköğretim düzeyinde öğretilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Special Topics In Science Education Research
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 192
DOI: 10.37609/akya.152
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
A Two-phased Conceptual Test To Help Reveal The Misconceptions About The Topic Of “work” Eda Demirel, İlbilge Dökme Bölümü Görüntüle
Adaptation Of The Teacher Attitudes Towards Self- Regulated Learning Scale To Turkish Fazilet Seçil Gök Bölümü Görüntüle
Comparison Of Students At Eco-schools, Eco-schools With Green Flag And Ordinary Primary Schools In Terms Of Environmental Literacy Sönmez Girgin, Yücel Yüksel Bölümü Görüntüle
Developing Some Character And Values For Preservice Biology Teachers With A Socioscientific Program Nurcan Uzel, Ali Gül Bölümü Görüntüle
Educational Studies About Evolution In Turkey: A Thematic Review Of The Literature Ahmet Taşdere, Mine Kır Yiğit Bölümü Görüntüle
Examination Of Higher Order Thinking Skills In Bology Education Ufuk Töman Bölümü Görüntüle
Factors Affecting The Motivation Levels Of Secondary School Students For Science Learning Semra Benzer, Yasemin Sarışık, Hilal Koçan Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Effects Of Stem Education Approach On Secondary School Students’ Attitude Towards Science, Interest In Stem Professions And Scientific Process Skills Özlem Badem, Betül Timur Bölümü Görüntüle
The Effects Of Prediction-observation-explanation And Concept Cartoon Methods On The Students’ Academic Achievement And Attitudes Nagihan İmer Çetin, Zeynep Işılay Dikmen Bölümü Görüntüle
The Views Of Science And Technology Teachers Over The Effect Of Constructivist Educational Approaches On Students İbrahim Yüksel, Suna Kalender Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :