Hüseyi̇n Rahmi̇ Gürpinar’in Roman Ve Hi̇kâyeleri̇nde Keli̇me Oyunları

Yazar: Semih Zeka
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 135-152
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın roman ve hikayelerinde kelime oyunları üzerine yapılan bir araştırma, İstanbul halkının yaşadığı sorunları mizah yoluyla ele aldığını ortaya koyuyor. Edebiyatta mizahın bir yöntemi olarak kabul edilen kelime oyunları, Yunan ve Roma edebiyatında da kullanılmıştır. Kelime oyunları, kelimenin anlamında yapılan değişikliklerle tekrar edilmesi, ses benzerliği olan kelimelerin kullanılması ve konuşanın muhatabına farklı bir vurguyla cevap vermesi gibi şekillerde gerçekleştirilebilir. Freud ise kelime oyunlarını ses benzerliğine dayanan ve anlam ilişkisine dayanan olmak üzere iki gruba ayırır. Bergson ise kelime oyunlarının komik etkilerini, aynı cümle içinde farklı anlamların birleşmesiyle açıklar. Bu araştırma, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerindeki kelime oyunlarının incelenmesi ve mizahın eğitici işlevini yerine getirdiğini ortaya koymaktadır.(AI)

Kitap Adı: Dil Ve Edebiyat Araştırmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 185
DOI: 10.37609/akya.1449
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :