Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf İçi Disiplin Yaklaşımlarına Yönelik Algıları Ile Sınıfın Duygusal İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 21-34
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin sınıf içi disiplin yaklaşımlarına yönelik algıları ile sınıfın duygusal iklimi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Sınıflar, öğrencilerin uzun süre birlikte zaman geçirdiği ve etkileşimde bulunduğu sosyal gruplar olarak tanımlanmaktadır. Öğretmenlerin etkili bir öğrenme topluluğu oluşturmak için sergiledikleri davranışlar sınıf yönetimi olarak ele alınmaktadır. Bu süreçte öğretmenlerin çeşitli disiplin yöntemlerini benimsedikleri görülmektedir. Ancak, öğrencilerin değerleri, düşünceleri ve duygularına önem veren pozitif disiplin yaklaşımları, sınıf içinde olumlu bir iklim oluşmasına katkı sağlamaktadır. Sınıfın duygusal iklimi, öğretmen ve öğrencilerin sınıfta olmaktan zevk alması, mutlu olması, kendilerini güvende ve değerli hissetmelerini sağlayan bir ortam olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin algılarına göre öğretmenlerinin sınıf içinde uyguladıkları disiplin yaklaşımları ile sınıfın duygusal iklimi arasındaki ilişkiyi incelemektir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları V
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 177
DOI: 10.37609/akya.1314
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :