Türkiye’nin Modernleşme Sürecinde Yükseköğretim Ve Üniversite Gündemi

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 245-300
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Tanzimat dönemi, Osmanlı Devleti'nde modernleşme programının başlatılmasına ve yükseköğretim kurumlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu dönemde, devletin Batılı ülkeleri örnek alarak yeniden yapılandırma çabalarıyla birlikte, Batılı fikir ve kurumların benzerleri de ülkeye uygulanmıştır. Ticari ve diplomatik ilişkilerin artmasıyla birlikte eğitim sisteminin altyapısı yetersiz kalmış ve bu durumun dönüştürülmesi siyasi karar alıcılar tarafından önemli bir konu haline gelmiştir. Osmanlı yükseköğretim sistemi, zamanın koşullarına göre eskimiş olduğu düşünülen bilimsel ve teknik çıktıları sağlayamamıştır. Bu nedenle, devlet adamları bu alanda yasal düzenlemelere hız vermişlerdir. Geleneksel Osmanlı yükseköğretim sistemi, Batı'daki bilimsel gelişmeleri Osmanlı Devleti'ne taşıma konusunda sınırlı bir etki yaratmıştır. Bu durum, medrese kurumunun yetersizlikleri ve öğrencileri yükseköğretime hazırlayacak alt kademe eğitim kurumlarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi konuların tartışılmasına yol açmıştır. Modern eğitimin örgütlenmesi Tanzimat döneminde başlamış olsa da, modern eğitim fikri III. Selim döneminden itibaren gündeme gelmiştir. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesiyle başlayan adımlar, Tercüme Odası'nın kurulması ve Mühendishane, Tıbbiye, Harbiye ve Mülkiye gibi mekteplerin kurulmasıyla devam etmiştir. Bu dönemde açılan okullar, genellikle devletin sivil veya askeri bürokrasisini yeniden üretmeyi hedefleyen endişelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu okullara meslek ve uzmanlık okulları demek daha doğru olacaktır.(AI)

Kitap Adı: Tanzimattan Günümüze Ana Hatlarıyla Türk Eğitim Sistemi
Editor: Mehmet Kaya
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 438
DOI: 10.37609/akya.123
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :