Okul Yönetiminde Sosyal Sermayenin Etik Kodları

Yazar: Oğuz Kaya
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 213
DOI: 10.37609/akya.355
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, okul yönetiminde sosyal sermayenin etik kodları konusunda bir araştırmayı içermektedir. Araştırmanın amacı, öğretmenlerin sosyal sermaye düzeyleri ile okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Kitap altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, araştırmanın problemi ve önemi açıklanmaktadır. İkinci bölümde, liderlik, etik liderlik ve sosyal sermaye kavramlarına ilişkin teorik bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümde, araştırma yöntemi ve veri toplama araçları açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde, araştırma bulguları sunulmaktadır. Beşinci bölümde, bulgular tartışılmaktadır. Altıncı bölümde ise sonuçlar ve öneriler yer almaktadır. Bu çalışma, okul yönetiminde sosyal sermayenin etik kodlarına ilişkin bir kaynak olarak kullanılabilir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :