Eğitim Ekonomisi, Planlaması Ve Yönetiminde Güncel Akademik Çalışmalar

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 206
DOI: 10.37609/akya.357
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, Erdemli ilçesindeki ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, branş ve cinsiyet değişkenleri açısından öğretmenlerin görüşlerini de dikkate almaktadır.Eğitim, insanların bilgi, beceri ve değerlerini aktardığı bir süreçtir. İnsanların eğitim düzeyi, genellikle kazanç düzeylerini etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir.Araştırma, Erdemli ilçesindeki ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin eğitim geçmişleri ve kazanç düzeyleri hakkında bilgi toplanmış ve bu veriler analiz edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin branş ve cinsiyet değişkenleri açısından görüşleri de değerlendirilmiştir.Araştırma sonuçları, öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yani, daha yüksek eğitim düzeyine sahip olan öğretmenler genellikle daha yüksek kazanç elde etmektedir. Bunun yanı sıra, branş ve cinsiyet değişkenleri açısından da bazı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.Sonuç olarak, bu çalışma öğretmenlerin eğitim geçmişleri ile kazanç düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek eğitim ekonomisi, planlaması ve yönetimi alanında güncel bir akademik çalışma sunmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, eğitim politikalarının ve öğretmen maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :