Sosyal Medya Ortamlarının Aile Eğitimi Ve Katılımında Kullanılabilirliği

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 27-46
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişimlerin bir ürünü olan sosyal medya ortamlarının profesyonel aile eğitiminde kullanımı günümüzde eğitim bilimleri disiplin alanında kapsama alınan konular arasında yer almaktadır. Alan yazın incelendiğinde, eğitim kademeleri açısından özellikle okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde eğitimde aile katılımının önemi göz önünde bulundurulduğunda; en büyük engellerin başında hem ailelerin eğitimcilere hem de eğitimcilerin ailelere ulaşabilmeleri açısından sıkıntılar yaşandığı ortaya konulmuştur. Bu duruma bir çözüm olarak, sosyal medya ortamlarının aile katılımı ve öğrenci iletişimi konusunda yararlanılabilecek kullanışlı bir araç olabileceği öngörülmektedir. Örnek olarak; Facebook, Whatsapp gibi sosyal medya ortamlarının içeriğinde barındırdığı grup özellikleri ile aile eğitimi ve katılımı kapsamında oldukça işlevsel ve başarılı bir araç olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Tüm bunların ışığında bu kitap bölümünde, sosyal medya ortamlarının aile eğitimi ve katılımında kullanılabilirliği tartışılmış ve bu kapsamda günümüzde kullanım sıklığı ve yaygınlığı ile bilinen sosyal medya araçlarının özellikleri aile katılımını sağlayacak örnekleri ile açıklanmıştır. İlgili kitap bölümünün gelecek araştırmacı ve araştırmalara bir rehber niteliğinde olabileceği ve bunun yanı sıra özellikle okul öncesi ve ilkokul kademelerinde aile katılımı ve eğitimi konusunda sosyal medya araçlarının kullanımı konusunda bir farkındalık yaratabileceği öngörülmektedir. 

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Vi
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 214
DOI: 10.37609/akya.2116
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Öğretmen Adaylarının Çok Katmanlı Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Gül Şebnem Altuner Çoban Bölümü Görüntüle
Türk Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Eğilimleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Mehmet Yanık Bölümü Görüntüle
Sosyal Medya Ortamlarının Aile Eğitimi Ve Katılımında Kullanılabilirliği Ezgi Pelin Yıldız Bölümü Görüntüle
Sosyal Bilgiler Dersi Ve Uzaktan Eğitim: Öğrenci Görüşleri Hüseyin Erol Bölümü Görüntüle
Hollanda Eğitim Sistemi Ve Eğitimde Özelleştirme Uygulamaları: Türk Eğitim Sistemi Ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme Semih Çayak Bölümü Görüntüle
Öğretmen Adaylarının Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri Ile Demokratik Tutumları Emine Merve Uslu Bölümü Görüntüle
Öğrenen Okullar Ve Okulların Karakter Eğitimlerinin İncelenmesi Emine Merve Uslu Bölümü Görüntüle
Laboratuvar Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimine İlişkin Görüşleri Üzerine Etkisi Hilal Karabulut, Ahmet Karabulut Bölümü Görüntüle
Okul Öncesi Dönemde Montessori Eğitim Programının Etkililiği Üzerine Bir Meta-analiz Çalışması: Türkiye Örneği Ayşe Güzeltaş, Bengü Türkoğlu Bölümü Görüntüle
Ortaokul Öğretmenlerine Göre Tübitak 4006 Bilim Fuarlarının Etkililiği Habip Göksu, Ahmet Kanmaz Bölümü Görüntüle
Yetişkin Eğitimi Nedir? Dünyada Ve Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Kavramı Ve Kapsamı Fatma Tezcan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :