A Critical Inquiry On Gender Ideology In Efl Textbooks−with An Emphasis On The Views Of Turkish Students

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 1-12
Kitap Dili : İngilizce

Bu makalede, İngilizce öğretimi ders kitaplarında cinsiyet ideolojisi üzerine Türk öğrencilerin görüşlerine odaklanılarak eleştirel bir inceleme yapılmaktadır. Çalışma, Frankfurt Okulu temsilcileri Max Horkheimer, Erich Fromm, Leo Lowenthal, Herbert Marcuse ve Theodor Adorno gibi filozoflar ve sosyal teorisyenler tarafından oluşturulan dar anlamda eleştirel teoriyi ele almaktadır. Ayrıca, geleneksel cinsiyet ideolojisinin erkeklerin sağlayıcılar ve kadınların ev hanımı olarak ayrıldığı bir yapıya sahip olduğunu ve bu perspektifin erkekleri daha fazla yetki ve ihtişama sahip olarak güçlendirdiğini belirtmektedir. Makalede ayrıca, cinsiyet rollerine yönelik demokratik tutumların bireylerin gerçek görüş değişikliğini yansıttığı ve demografik değişikliklerin bir yansıması olduğu savunulmaktadır. Son olarak, çalışma cinsiyete dayalı işgücü ayrımının cinsiyet eşitsizliklerinin belirgin bir şekilde ortaya çıktığı bir alan olduğunu ve kadınların işgücünde artan bir rol oynamaya başlamasıyla ev işleri yapma misyonuna sahip kadın algısının ortadan kalktığını vurgulamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Studies In Subject Specific Education
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 124
DOI: 10.37609/akya.1761
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :