Okul Yöneticilerinin Dijital Liderlik Yeterlilikleri: Nitel Bir Çalışma

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 87-100
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, okul yöneticilerinin dijital liderlik yeterlilikleri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte bilginin hızlı bir şekilde yayılması, tüm örgütlerin yönetim süreçlerinde köklü değişimlere neden olmuştur. Endüstri 4.0 ile birlikte nesnelerin interneti, teknolojik bir değişimi tüm kurumlara getirmiştir. Dijitalleşme, üretim, iletişim ve insan kaynakları yönetiminin dönüşümüne liderlik ederek örgüt yönetiminde farklılaşmalar sağlamıştır. Dijital liderlik, teknolojik ve dijital imkanların doğru kullanılması ve yönetilmesi sürecini ifade etmektedir. Dijital liderler, örgüt için yenilikçi planların oluşturulmasında işbirliği yapmalı, inisiyatif almalı ve yeni koşullara hızlı yanıt vermeli. Ayrıca, dijital liderlerin esnek olması, entelektüel bir meraka sahip olması ve alanlarıyla ilgili kurumsal uzmanlığa sahip olması gerekmektedir. Eğitimde dijital liderlik, geleneksel eğitim yöntemlerinin dijital yöntemlere dönüştürülmesi becerisini gerektirmektedir. Okul yöneticileri, teknolojik iletişimi sağlamalı, okul amaçlarını çevrimiçi yöntemlerle paydaşlara iletmeli ve dijital öğrenme ortamlarını geliştirmelidir. Türkiye'de Eğitim Bilgi Ağı (EBA) aracılığıyla dijital içerik üretilmekte ve öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu ders materyallerine çevrimiçi olarak ulaşım sağlanmaktadır. Covid-19 pandemisi süreci, öğretmen ve yöneticilerin dijital teknolojileri kullanma zorunluluğunu artırmıştır ve eğitimde dijital dönüşümü hızlandırmıştır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Vii
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 152
DOI: 10.37609/akya.2570
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :