Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Algılarının Geliştirdikleri Etkinlikler Aracılığıyla İncelenmesi

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 365-386
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliği öğretimi için geliştirdikleri etkinliklerden yola çıkarak iklim değişikliğine yönelik algıları ve etkinliklerinde kuram/model/yaklaşım/yöntem/teknik, sınıf düzeyi ve kazanım olarak seçtikleri bileşenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada etkinliklerden elde edilen bulgular ışığında öğretmen adaylarının küresel iklim değişikliğine yönelik standart ve sınırlı bilgiye sahip oldukları, güncel bilgilerden uzak olmaktan kaynaklı olduğu düşünülen ve derinleştirilmeyen bir algı düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Öğretmen adayları küresel iklim değişikliği öğretimine yönelik etkinlik bileşeni seçimlerinde ise tasarım süreci ile yürütülen yaklaşımları, 8. Sınıf düzeyini ve bu sınıfa ait Canlılar ve Yaşam konu alanı kapsamındaki kazanımları sıklıkla tercih etmişlerdir. Araştırma sonuçlardan hareketle küresel iklim değişikliği eğitimi/öğretimi kapsamında çalışmalarını yürütecek araştırmacılara ve uygulayıcılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kitap Adı: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış-viii
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 414
DOI: 10.37609/akya.2663
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Biyokaçakçılığın Doğal Denge Üzerindeki Etkisine Yönelik Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeyleri Sema Taşdemir, Ali Gül Bölümü Görüntüle
Hücre Ve Bölünmeler Ünitesinin Öğretiminde Kullanılan Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi Merve Konca, Abdullah Aydın Bölümü Görüntüle
Moleküler Modelleme Yazılımlarının Biyoloji Eğitiminde Kullanımının Sistematik Alanyazın Yöntemi Ile İncelenmesi Burak Gürkan, Hikmet Katırcıoğlu Bölümü Görüntüle
Eğitim Teknolojilerine Yeni Bir Bakış: Sanal Laboratuvar Büşra Çankaya, Sönmez Girgin Bölümü Görüntüle
2f Öğrenciler Için Daphnia’nın Kalp Atım Sayısının 3d Simülasyonu Ile Gösterilmesi Ümmüye Nur Tüzün, Duygu Sönmez, Semra Mirici Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Böcek Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmalar: Biyoloji Eğitiminin Karanlıkta Kalmış Cevheri Semra Mirici, Duygu Sönmez, Fatma Nur Koca Bölümü Görüntüle
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Atom Konusundaki Fen Eğitimi Yönelimleri Cem Büyükekşi, Soner Yavuz Bölümü Görüntüle
Ortaokul Öğrencilerinin Canlı Varlıklara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Neslihan Soysal, Canan Bilgili, Merve Adıgüzel Ulutaş, Ferhat Karakaya, Mehmet Yılmaz Bölümü Görüntüle
Öğretmenlerin Su Sorununa Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Canan Bilgili, Neslihan Soysal, Merve Adıgüzel Ulutaş, Ferhat Karakaya, Mehmet Yılmaz Bölümü Görüntüle
Kimya Öğretimi Ve Öğrenimi İçin Yapay Zekâ Dil Modeli Gpt-4: Fırsatları Ve Zorlukları Üzerine Bir İnceleme Yüksel Altun Bölümü Görüntüle
Ortaokul Öğrencilerinin Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Maide Mihriban Akkaya, Semra Benzer Bölümü Görüntüle
Lise Öğrencilerinin Su Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Farkındalık Ve Davranışlarının İncelenmesi Betül Ünal, Osman Çimen Bölümü Görüntüle
Biyoloji Ders Kitabında Yer Alan Hücre Bölünmeleri Ünitesindeki Ölçme Ve Değerlendirme Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Nilüfer Itkı Polat, Osman Çimen Bölümü Görüntüle
Sağlık Okuryazarlığı Kapsamında Covid-19 Pandemisine Yönelik Katılımcı Görüşleri Yiğit Buğra Akyön, Özlem Taşdelen, Çiğdem Alev Özel Bölümü Görüntüle
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Öğretiminde Örnek Bir Sınıf İçi Uygulama Ve Sürece İlişkin Öğrenci Görüşleri Ayşe Nesibe Önder, Ezgi Güven Yıldırım Bölümü Görüntüle
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Derslerinde Yaşadıkları Öğrenme Problemleri, Nedenleri Ve Çözüm Önerileri Emre Yıldız Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi Ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Ufuk Töman, Derya Yarımkaya Bölümü Görüntüle
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Fen Öğretimi: Lisansüstü Tezlerin Analizi Derya Yarımkaya, Ufuk Töman Bölümü Görüntüle
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konularda Oluşturdukları Argümanların Analizi Ve İnformal Akıl Yürütme Bakımından İncelenmesi Uluhan Kurt, Seda Okumuş Bölümü Görüntüle
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Algılarının Geliştirdikleri Etkinlikler Aracılığıyla İncelenmesi Sevcan Candan Helvacı Bölümü Görüntüle
Biyoloji Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilikleri Ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi Sultan Çıkrık Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :