Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Türü Tercihlerinin Multinominal Lojistik Regresyon Modeli Ile Araştırılması

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 57-72
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Türkiye'de derslerinin genelini yüz yüze eğitimle almakta olan üniversite öğrencileri, Covid-19 Pandemi döneminde tüm derslerine uzun süre uzaktan eğitim ile devam etmek zorunda kalmışlardır. Böylece hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim hakkında fikir sahibi olan öğrencilerin hangi eğitim türünü tercih ettikleri ve bu tercihi hangi faktörlerin etkilediği konusunda bilgi edinilebilmiştir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere uygulanan ve 18.127 anketin değerlendirmeye alınması sonucunda öğrencilerin eğitim türü tercihleri ve buna etki eden faktörler Multinominal lojistik regresyon analizi ile belirlenmiştir. Böylece öğrencilerin kişisel farklılıklarından ve demografik özelliklerinden kaynaklanan eğitim türü tercihlerinde bazı değiştirilebilir özellikteki değişkenler göz önünde bulundurularak eğitimin kalitesi artırılabilir. 

Kitap Adı: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma Ve İncelemeler Iii
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 348
DOI: 10.37609/akya.2103
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Keykubadiye Sarayı Tek Renk Sırlı Çinileri (2014-2019) Monochrome Tiles Of Keykubadiye Palace (2014-2019) Anıl Fidan, Ezgi Temekoğlu, Yunus Aslan, Ayşenur Taşdelen Bölümü Görüntüle
Moda Rıza Paşa Karakolu Ve Geçirdiği Değişikliklerin Dönemsel Değerlendirilmesi Zeynep Emel Ekim Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi Ve Yeniden Yapılanması Üzerine Bir İnceleme Firdevs Koç Baykara, Abdulkadir Baharçiçek Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Türü Tercihlerinin Multinominal Lojistik Regresyon Modeli Ile Araştırılması Şebnem Zorlutuna, Necati Alp Erilli Bölümü Görüntüle
Paradokslar, Bileşenler Ve İyi Örnekler Bağlamında Yeşil Lojistik Kadir Aksay, Dilara Ünüvar Ünlüoğlu Bölümü Görüntüle
Pandeminin Bankacılık Sektöründe İstihdama Etkisi Serkan Demirel Bölümü Görüntüle
Covid-19 Pandemisinde Perakende Sektörüne Etki Eden Değişim Faktörlerinin Bulanık Swara Yöntemi Ile Değerlendirilmesi Serdar Yarlıkaş, Sevim Türken Bölümü Görüntüle
Gastronomide Dumanlama Teknolojisi Aysun Gargacı Kınay Bölümü Görüntüle
İklim Değişikliği Altında Gıda Pazarlaması: Gıda Kaynaklı Patojen Ve Parazitler, Gıda Güvenilirliği Hamdi Ayyıldız, Ömer Büyükbaş Bölümü Görüntüle
Dış Politika Sürecine Etki Eden Parametreler Sefer Yılmaz Bölümü Görüntüle
Soğuk Savaş Sonrası Rusya’nın Büyük Güç Olma Mücadelesi Mehmetali Kasım Bölümü Görüntüle
Ekososyalizm-ekoanarşizm-ekofeminizm Mehmet Değirmenci Bölümü Görüntüle
Bilişim Suçlarına Yönelik Hukuksal Ve Etik Kabullenme: Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme Türkay Henkoğlu, Halise Şerefoğlu Henkoğlu Bölümü Görüntüle
Log Yönetimi, Siem Ve Soar Nafiz Ünlü Bölümü Görüntüle
Değişen Gazetecilik Pratikleri: Hesaplamalı Gazetecilik Sevda Ünal Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Sonuç Alınamayan Ulusal Sinema Kurma Çabaları: Lütfi Ö. Akad Ve Metin Erksan Sineması A. Tamer Güler Bölümü Görüntüle
21. Yüzyılda Bruno Rizzi’yi Okumak Songül Demirel Değirmenci Bölümü Görüntüle
Metnin Çoğul Anlamlarına Duyarlı Bir Okuma Tarzı Olarak Yapısöküm Yöntemi Konuralp Koz, Mehmet Sezai Türk Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :