Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası Çalışmaları

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 33-38
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, eğitim kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği politikaları üzerine çalışmaları ele alınmaktadır. Eğitim kurumlarının sağlık ve güvenliği sağlama konusunda kararlı bir tutum benimsemeleri ve kendi özel şartlarına uygun temel sağlık ve güvenlik hedeflerini belirlemeleri amaçlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için okul içerisinde ihtiyaç duyulacak yapılanma ve temel öğeler gösterilmektedir. Risk değerlendirmesi ise işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır ve çalışma ortamında var olan tehlike ve riskleri tanımlamak, önleyici ve koruyucu tedbirleri geliştirmek için yapılan bir dizi çalışmadır. Risk değerlendirmesi, muhtemel risklerin tanımlanması, risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirgenmesi için tedbirlerin alınması, belgelenmesi ve seçilen tedbirlerin gözden geçirilmesini kapsar. Bu bölümde verilen örnekler ve iş sağlığı ve güvenliği kontrol listeleri, okulların kendi içerisinde riskleri analiz etmelerine yardımcı olacak bir model niteliğindedir. İdareciler, öğretmenler, diğer çalışanlar ve öğrencilerin her birinin okul içinde sağlık ve güvenliği sağlamak için ayrı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Amacımız, bu görev ve sorumlulukların gereği olarak beklenmeyen ve istenmeyen kaza ve olayları önlemeye yetecek ölçüde tedbirlerin bulunup bulunmadığını tespit etmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmaktır.(AI)

Kitap Adı: Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği
Yazar: Ozan Şenkal
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 183
DOI: 10.37609/akya.2308
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :