Management Of High Schools: Problems Experienced By School Administrators And Their Solutions

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 77-92
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, yüksek okulları yöneten okul yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara çözümler ele alınmaktadır. Yüksek okullar, ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayan, sosyal duyarlılık düzeyi yüksek kurumlardır. Yüksek okullar genellikle kalabalık, büyük ölçekli ve karmaşık olarak algılanmaktadır. Çalışmalar, yüksek okulların, farklı kültürlerden ve sosyal ve ekonomik yapıdan öğrencilerden oluşması nedeniyle yönetiminin zor ve yorucu olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek okullarda karşılaşılan temel sorunlar öğrenci devamsızlığı ve disiplin, müfredatın değiştirilmesi veya yenilenmesi, yeni öğrenme stratejilerinin uygulanması, öğretmenlerin mesleki gelişimi, net yıllık hedeflerin belirlenmesi, okullarda zorbalık ve cep telefonu politikaları vb. olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte, eğitim kalitesi açısından okullar arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Okul yönetimi, bu farklılıklarda en önemli rolü oynamaktadır. Karmaşık bir organizasyon olan yüksek okullar, vizyoner liderlere, yetenekli öğretmenlere, yetkin teknolojiye, yenilikçi programlara, motive olmuş öğrencilere ve yeterli finansmana ihtiyaç duyar. Bu nedenle, müdürlerin görevleri de karmaşıktır. Müdürün lider olarak sorumlulukları, orta ölçekli uluslararası bir şirketin genel müdürünün sorumluluklarına benzer. Her ikisi de mümkün olan en düşük maliyetle çeşitli müşterilere en yüksek kalitede hizmet sunarken, aynı zamanda kurumun diğer stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için günlük baskı altındadır. Önceki bölümde de belirtildiği gibi, birçok yüksek okulun yönetimiyle ilgili zorluklar, yetersiz kaynak tahsisatı ve sürekli artan okul nüfusuyla daha da artmaktadır. Disiplinsiz öğrenciler sınıfta tahribata neden olur ve eğitim sürecini bozar. Aile ve ekonomik sorunlar genellikle bazı öğrencilerin pedagojik olarak kararsız hale gelmesine ve böylece okul için akademik olarak yük olmalarına neden olur. Okullar, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında çeşitli ilişkileri içerir. Bu nedenle, okullarda çok boyutlu ilişkiler bulunmaktadır. Okul yöneticisinin, etrafında sadece resmi grupların değil, aynı zamanda ona bağlı olarak da resmi olmayan grupların olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, insan faktörünün hakim olduğu diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi, yüksek okullarda da yöneticilerin insanlarla etkili bir şekilde çalışma, etkili iş yönetme gibi temel görevleri yerine getirmesi beklenmektedir.(AI)

Kitap Adı: Current Researches In Educational Sciences
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 206
DOI: 10.37609/akya.1803
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Multicultural Education And Its Reflections On Curriculum Alper Başbay Bölümü Görüntüle
Curriculum Development Model Of John Dewey Umut Birkan Özkan Bölümü Görüntüle
Animals In Books For Preschool Children: An Example Of Julia Donaldson Books Ayşegül Oğuz Namdar, Aslıhan Alyıldız Uğurlu Bölümü Görüntüle
Reflections Of The Use Of Creative Drama In Gaining The Value Of Love On Prospective Elementary School Teachers’ Views Betül Yaylı, Ayşegül Oğuz Namdar Bölümü Görüntüle
Crisis Intervention For Children And Adolescents In Schools Betül Meydan Bölümü Görüntüle
Management Of High Schools: Problems Experienced By School Administrators And Their Solutions Canan Demir Yıldız Bölümü Görüntüle
Teachers’ And Principals’ Views On The International Baccalaureate Diploma Programme In Turkey Alper Başbay, Aslı Gülsün Başaran Bölümü Görüntüle
A Critical Thinking Activity: Orwell’s 1984 And Film Analysis Of The Circle Derya Göğebakan Yıldız Bölümü Görüntüle
The Role Of Value Orientations In The Relationship Between Gratitude And Compassionate Love In Turkish Prospective Teachers Nagihan Oğuz Duran Bölümü Görüntüle
Conflict Resolution And Mediation Training For Teacher Candidates: The Case Of Mani̇sa Celal Bayar University Derya Göğebakan Yıldız Bölümü Görüntüle
A Forgotten Practice Of Teacher Training History In Turkey: Heybeliada Teachers Camp Umut Birkan Özkan Bölümü Görüntüle
An Examination Of Turkish Sign Language Education In Special Education Teaching Programs Nilay Kayhan, Pelin Piştav Akmeşe Bölümü Görüntüle
Intergenerational Differences In The Last Sixty Years Pınar Çavaş, Belgin Arslan Cansever, Yasemin Çulha Bölümü Görüntüle
Lifelong Learning And Vocational Education Yeliz Yeşil Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :