Güncel Pedodonti Çalışmaları I

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 134
DOI: 10.37609/akya.84
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Güncel Pedodonti Çalışmaları I kitabı, çocuk diş hekimliği alanında yapılan güncel araştırmaları içermektedir. Kitap, molar insizör hipomineralizasyonu, süt dişlerinde derin dentin çürüğü ve tedavi stratejileri, biyofilm ve dental plak, interim terapotik restorasyonlar, çocuk hastalarda beyaz lezyonların tedavisi ve çocuk diş hekimliğinde antibiyotik kullanımı gibi konuları ele almaktadır.Molar insizör hipomineralizasyonu, çocuklarda süt dişlerinin mine tabakasının zayıflaması ve çürüğe daha yatkın hale gelmesi durumunu ifade etmektedir. Kitap, bu durumun tanı ve tedavi yöntemlerini ele alarak, diş hekimlerine yol göstermektedir.Süt dişlerinde derin dentin çürüğü, çocuklarda süt dişlerinin çürüğe uğraması durumunu ifade etmektedir. Kitap, bu durumun tedavi stratejilerini ve yöntemlerini detaylı bir şekilde açıklamaktadır.Biyofilm ve dental plak, diş yüzeyinde oluşan bakteriyel tabakaları ifade etmektedir. Kitap, bu tabakaların oluşumu, etkileri ve temizlenmesi konularında bilgi vermektedir.Interim terapotik restorasyonlar, çocuklarda geçici olarak uygulanan tedavi yöntemlerini ifade etmektedir. Kitap, bu yöntemlerin nasıl uygulandığını ve avantajlarını ele almaktadır.Çocuk hastalarda beyaz lezyonların tedavisi, çocuklarda diş minesinde oluşan beyaz lezyonların tedavi yöntemlerini ifade etmektedir. Kitap, bu tedavi yöntemlerini ve güncel yaklaşımları açıklamaktadır.Çocuk diş hekimliğinde antibiyotik kullanımı, çocuklarda diş enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotik kullanımının önemini ele almaktadır. Kitap, doğru antibiyotik seçimi ve kullanımı konularında bilgi vermektedir.Güncel Pedodonti Çalışmaları I kitabı, çocuk diş hekimliği alanında çalışan diş hekimlerine ve öğrencilere güncel bilgiler sunmaktadır. Kitap, konuları detaylı bir şekilde ele alarak, okuyuculara yol gösterici bir kaynak olmayı hedeflemektedir.(AI)

Atıf Sayısı :