Çocuklarda Ve Genç Erişkinlerde Görülen Odontojenik Tümörler

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 111-128
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Odontojenik tümörler, diş yapısını oluşturan dokulardan köken alan ve nadir görülen lezyonlardır. Bu tümörler, çocuklar ve genç erişkinlerde daha sık görülür. Odontojenik tümörler genellikle benign karakterlidir, ancak nadir durumlarda malign tümörler de görülebilir. Batı ülkelerinde en yaygın odontojenik tümör odontoma olarak kabul edilirken, gerçek neoplazi olarak ameloblastomadır. Odontojenik tümörler genellikle ağrısız şişlikler şeklinde kendini gösterir ve uygun tanı için radyolojik ve histopatolojik analizlere ihtiyaç duyulur. Odontojenik tümörler, odontojenik epitel kökenli, odontojenik mezenşim kökenli ve hem epitel hem mezenşim kökenli tümörler olarak sınıflandırılır. Bu tümörlerin sınıflaması, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiştir. Odontojenik tümörlerin sınıflandırılması ve tanımlanması, doğru tedavi planlaması ve yönetimi için önemlidir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Pedodonti Çalışmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 134
DOI: 10.37609/akya.84
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :