Süt Dişlerinde Derin Dentin Çürüğü Ve Tedavi Stratejileri

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 1-16
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, süt dişlerinde derin dentin çürüğü ve tedavi stratejileri üzerine yapılan araştırmalar incelenmiştir. Derin dentin çürüğü, çürüğün tamamen kaldırıldığı ve dentin derinliğinin dörtte üçüne veya daha fazlasına ulaştığı durumları ifade etmektedir. Bu tür çürükler genellikle süt ve genç daimi dişlerde görülmektedir. Derin dentin çürüğünde, pulpa hassasiyeti ve bazı klinik semptomlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, pulpanın sağlığını korumak ve devam ettirmek amaçlanmaktadır. Pulpanın çürüğe karşı verdiği cevap, çürüğün ilerlemesi ve prognozunun anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Pulpa dokusu, bakteriyel infiltrasyonu engellemek ve çürüğün ilerlemesini önlemek için etkili savunma stratejilerine sahiptir. Odontoblastlar ve pulpal fibroblastlar, patojen ilişkili moleküler paternleri tanıyabilen toll-like reseptörleri içermektedir. Bu reseptörler, antimikrobiyal moleküllerin salınımını indükleyerek karyojenik bakterilerin pulpaya ilerlemesini sınırlamaktadır. Ayrıca, enflamatuar yanıt için gerekli olan sitokinlerin üretimini başlatan nükleer faktör kappa B yolağı da aktive edilmektedir. Bu süreç sonucunda, enflamatuar hücrelerin iltihap bölgesine doğru yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, kompleman sistemi de enflamatuvar sürecin önemli bir parçasıdır. Bu çalışma, derin dentin çürüğü ve pulpanın çürüğe karşı verdiği cevap üzerine daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Pedodonti Çalışmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 134
DOI: 10.37609/akya.84
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :