Radiodiagnostic Approach Totraumatology In Pediatric Dentistry Part 2

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 61-76
Kitap Dili : Türkçe

Bu bölümde, pedodonti alanında travmatolojiye radyodiagnostik yaklaşımın ikinci kısmı olan periodontal dokulara yönelik yaralanmalar, destekleyici kemiklere yönelik yaralanmalar ve diş eti veya oral mukozaya yönelik yaralanmalar tartışılacaktır. Travma sınıflandırması hatırlatmak için aşağıda listelenmiştir. İlk bölümde sert diş dokularına yönelik yaralanmalar tartışılmıştır. İkinci bölümde ise periodontal dokulara yönelik yaralanmalar, destekleyici kemiklere yönelik yaralanmalar ve diş eti veya oral mukozaya yönelik yaralanmalar tartışılacaktır. Travmalı dişlerin radyografik muayenesi, kök-periyodontal ligament ve alveolar sürecin yaralanma derecesi hakkında bilgi verir. Ayrıca, pulpa olan canlılık değerlendirilebilir. İlk radyografiler, etkilenen dişin takip muayeneleri için bir karşılaştırma sağlar. (DiAngelis ve ark., 2012; Malmgren ve ark., 2012; Cameron ve Widmer, 2008; White ve Pharoah, 2014) Sarsıntıda (concussion) genellikle normal radyografik bulgular gözlenir. Lokalize küçük apikal periyodontal ligament boşluğunun genişlemesi değerlendirilebilir. Travmadan aylar ve yıllar sonra, pulpa odası ve kök kanallarının boyutu radyografik olarak değişebilir. Apikal kapanma öncesi travmaya maruz kalan dişler, aylar ve yıllar içinde \"osteodentin kapağı\" adı verilen morfolojik olarak anormal bir apeks geliştirebilir.(AI)

Kitap Adı: Dentistry I
Editor: İlter Uzel
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 128
DOI: 10.37609/akya.885
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :