İnterim Terapötik Restorasyonlar

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 57-70
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, minimal invaziv diş hekimliği kavramı ve çocuk diş hekimliğinde uygulanan minimal invaziv tedavi stratejileri ele alınmaktadır. Minimal invaziv diş hekimliği, sağlıklı diş dokusunu korumayı ve operatif tedaviyi ertelemeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Çocuk diş hekimliğinde minimal invaziv tedavi stratejileri arasında çürük oluşumunun önlenmesi, düzenli diş hekimi kontrolleri, çürük riskinin belirlenmesi, beslenmenin düzenlenmesi, remineralize edici ajanların kullanılması, fissür sealant uygulaması, kavite oluşmamış lezyonların durdurulması, minimal kavitelerle tedavi, restorasyonların tamiri, Hall tekniği ve aktif lezyonların durdurulması yer almaktadır. Minimal invaziv diş hekimliği teknikleri, çocuklar tarafından daha iyi tolere edilebilir ve geleneksel restoratif tekniklerle benzer başarı oranlarına sahiptir. Ayrıca, atravmatik restoratif tedavi (ART) ve interim terapötik restorasyon (İTR) gibi minimal invaziv tedavi yöntemleri de aktif lezyonların durdurulması için kullanılmaktadır. ART, diş tedavi hizmeti alamayan topluluklarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Pedodonti Çalışmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 134
DOI: 10.37609/akya.84
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :