Molar İnsizör Hipomineralizasyonu

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 1-16
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Molar İnsizör Hipomineralizasyonu (MIH), mine oluşumunda meydana gelen bozukluklar sonucu ortaya çıkan bir diş hastalığıdır. MIH, genellikle daimi birinci molar dişlerde görülürken, keser dişler, ikinci daimi molarlar ve premolarlar da etkilenebilir. Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, ameloblastlardaki fonksiyon bozukluklarının yaşamın ilk üç yılında MIH'ye yol açtığı düşünülmektedir. MIH'ye etki eden etiyolojik faktörler arasında sistemik koşullar, çevresel hasarlar, ilaç kullanımı ve genetik faktörler bulunur. Çevresel kirleticilerden poliklorlu bifeniller ve dioksinlerin MIH'ye neden olabileceği öne sürülmüştür. Ancak, dioksin seviyeleri ile hastalık arasındaki ilişki henüz belirlenememiştir. Emzirme süresi ve dioksin maruziyetini değerlendiren bir çalışmada, emzirme süresinin hastalık sıklığı üzerinde daha etkili olduğu görülmüştür. MIH, diş sağlığı açısından önemli bir sorun olup, erken teşhis ve tedavi gerektirir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Pedodonti Çalışmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 134
DOI: 10.37609/akya.84
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :