Dudak Damak Yarıklı Yenidoğanlarda Preoperatif Ortodontik Yaklaşımlar

Yazar: Emre Cesur
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 75-90
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Dudak damak yarıkları (DDY), kraniyofasiyal bölgeyi etkileyen en yaygın doğuştan anomalilerden biridir. Bu anomalilerin görülme sıklığı etnik köken ve sosyokültürel farklılıklara bağlı olarak değişmekle birlikte, her canlı doğumun yaklaşık 1/700'ünde görüldüğü bildirilmektedir. DDY izole olarak ortaya çıkabileceği gibi, çeşitli konjenital anomalilerle birlikte de görülebilir. Türkiye'de yapılan bir çalışmada, dudak ve/veya damak yarıklı bebeklerin yaklaşık üçte ikisinde ilave konjenital anomalilerin olduğu belirlenmiştir. DDY'nin etiyolojisinde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Genetik faktörler arasında MSX1, IRF6, PVRL1, PVRL2, TGFB3, TGFA, RARA, BMP4 ve CBS gibi aday genler bulunmaktadır. Çevresel faktörler arasında ise maternal sigara, alkol ve madde kullanımı, maternal enfeksiyonlar, stres, kimyasal maruziyet ve ilaç kullanımı gibi etkenler yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerde DDY genellikle doğum öncesinde ultrason ile tespit edilebilmektedir. Ancak gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde prenatal tanı yöntemlerine ulaşım zor olabilmektedir. Bu nedenle bazı toplumlarda DDY'nin dini veya folklorik sebeplerle ilişkilendirildiği görülebilmektedir. DDY'nin etiyolojisi ve risk faktörleri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Ortodonti Ve Pedodonti Çalışmaları Ii
Editor: İlter Uzel
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 331
DOI: 10.37609/akya.1275
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Ortodontide Yapay Zeka Uygulamaları Özge Müftüoğlu Bölümü Görüntüle
Kök Hücre Ve Ortodonti Bedirhan Dökülmez, Hatice Kübra Olkun Bölümü Görüntüle
Molar Distalizasyonu Ahmet Karaman, Gülşah Püskül Bölümü Görüntüle
Ortodontide Relaps (Geri Dönüş) Ve Retansiyon (Pekiştirme) Ahmet Karaman, Nida Tutka Bölümü Görüntüle
Temporamandibular Eklem Bozuklukları Ve Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Orhun Eren, Hakkı Yılmaz Bölümü Görüntüle
Dudak Damak Yarıklı Yenidoğanlarda Preoperatif Ortodontik Yaklaşımlar Emre Cesur Bölümü Görüntüle
Fotobiyomodülasyon Ve Mekanik Titreşimin Ortodontide Kullanım Alanları Merve Bayrakçeken Bölümü Görüntüle
Ortodontide Yapay Zeka Ve Dijital Tedaviler Esra Genç Bölümü Görüntüle
Üç Boyutlu Görüntüleme Yöntemleri Ve Ortodontideki Kullanım Alanları Sanaz Sadry, Amir Heydari Bölümü Görüntüle
Ortodontik Mini İmplantları Dervişe Korun, Emre Kayalar Bölümü Görüntüle
Ortodontide Dijital İş Akışı Irmak Partal Bölümü Görüntüle
Ortodontinin Periodontoloji Ile İlişkisi Sanaz Sadry, Mehmet Kızıloğlu Bölümü Görüntüle
Geçici Ankraj Aygıtı Destekli Ortodontik Apareyler Pelin Erdoğan, Emre Kayalar Bölümü Görüntüle
Blok Zinciri Teknolojisi Ve Ortodonti Hatice Kübra Olkun Bölümü Görüntüle
Ortodontide Kemik Yaşı Tespiti Özge Uslu Akçam Bölümü Görüntüle
Bruksizm: Etiyoloji, Tanı, Tedavi Zehra Güner, Hazal Deniz Köse Bölümü Görüntüle
Büyük Azı-keser Hipomineralizasyonunun Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Sinem Yıldırım Bölümü Görüntüle
Covid-19 Döneminde Teledişhekimliği Nagehan Aktaş Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Yaş Tayini Ve Kullanılan Yöntemler Tuğçe Nur Şahin Bölümü Görüntüle
Flor Salınımı Yapan Materyallerde Güncel Gelişmeler Zehra Güner, Hazal Deniz Köse Bölümü Görüntüle
Minimal İnvaziv Çürük Uzaklaştırma Yöntemleri Ayça Hande Sarı, Esra Ceren Tatlı Bölümü Görüntüle
Pediatrik Hastalarda Ototransplantasyon Simge Vural, Zeynep Ökte Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :