Ortodontide Yapay Zeka Ve Dijital Tedaviler

Yazar: Esra Genç
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 103-120
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, yapay zeka ve dijital uygulamaların ortodontik teşhis ve tedavi alanında kullanımı ele alınmaktadır. Yapay zeka, bir sistemin dış verileri doğru şekilde yorumlama, öğrenme ve bu öğrenimleri belirli hedeflere ulaşmak için kullanma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Yapay zeka, sağlık alanında da birçok uygulamaya sahiptir ve özellikle kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sunma konusunda avantaj sağlamaktadır. Diş hekimliği de diğer sağlık alanları gibi dijitalleşme sürecine girmiştir. Son yıllarda ortodontide yapay zeka kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Yapay zeka uygulamaları, klinisyenlere daha iyi kararlar almaları ve daha iyi performans göstermeleri konusunda yardımcı olabilir. Ortodontik tedavide kullanılan dijital teknolojiler arasında konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, 3D görüntüleme, ağız içi tarayıcılar ve dental modelleme yazılımı bulunmaktadır. Yapay zeka ve dijital uygulamaların ortodontik teşhis ve tedavi alanında kullanımı birçok çalışmada araştırılmıştır. Bu makale, yapay zeka ve dijital uygulamaların ortodontik tedaviye olan katkısını anlatmayı amaçlamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Ortodonti Ve Pedodonti Çalışmaları Ii
Editor: İlter Uzel
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 331
DOI: 10.37609/akya.1275
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Ortodontide Yapay Zeka Uygulamaları Özge Müftüoğlu Bölümü Görüntüle
Kök Hücre Ve Ortodonti Bedirhan Dökülmez, Hatice Kübra Olkun Bölümü Görüntüle
Molar Distalizasyonu Ahmet Karaman, Gülşah Püskül Bölümü Görüntüle
Ortodontide Relaps (Geri Dönüş) Ve Retansiyon (Pekiştirme) Ahmet Karaman, Nida Tutka Bölümü Görüntüle
Temporamandibular Eklem Bozuklukları Ve Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Orhun Eren, Hakkı Yılmaz Bölümü Görüntüle
Dudak Damak Yarıklı Yenidoğanlarda Preoperatif Ortodontik Yaklaşımlar Emre Cesur Bölümü Görüntüle
Fotobiyomodülasyon Ve Mekanik Titreşimin Ortodontide Kullanım Alanları Merve Bayrakçeken Bölümü Görüntüle
Ortodontide Yapay Zeka Ve Dijital Tedaviler Esra Genç Bölümü Görüntüle
Üç Boyutlu Görüntüleme Yöntemleri Ve Ortodontideki Kullanım Alanları Sanaz Sadry, Amir Heydari Bölümü Görüntüle
Ortodontik Mini İmplantları Dervişe Korun, Emre Kayalar Bölümü Görüntüle
Ortodontide Dijital İş Akışı Irmak Partal Bölümü Görüntüle
Ortodontinin Periodontoloji Ile İlişkisi Sanaz Sadry, Mehmet Kızıloğlu Bölümü Görüntüle
Geçici Ankraj Aygıtı Destekli Ortodontik Apareyler Pelin Erdoğan, Emre Kayalar Bölümü Görüntüle
Blok Zinciri Teknolojisi Ve Ortodonti Hatice Kübra Olkun Bölümü Görüntüle
Ortodontide Kemik Yaşı Tespiti Özge Uslu Akçam Bölümü Görüntüle
Bruksizm: Etiyoloji, Tanı, Tedavi Zehra Güner, Hazal Deniz Köse Bölümü Görüntüle
Büyük Azı-keser Hipomineralizasyonunun Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Sinem Yıldırım Bölümü Görüntüle
Covid-19 Döneminde Teledişhekimliği Nagehan Aktaş Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Yaş Tayini Ve Kullanılan Yöntemler Tuğçe Nur Şahin Bölümü Görüntüle
Flor Salınımı Yapan Materyallerde Güncel Gelişmeler Zehra Güner, Hazal Deniz Köse Bölümü Görüntüle
Minimal İnvaziv Çürük Uzaklaştırma Yöntemleri Ayça Hande Sarı, Esra Ceren Tatlı Bölümü Görüntüle
Pediatrik Hastalarda Ototransplantasyon Simge Vural, Zeynep Ökte Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :