Güncel Ortodonti Ve Pedodonti Çalışmaları Ii

Editor: İlter Uzel
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 331
DOI: 10.37609/akya.1275
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Güncel Ortodonti ve Pedodonti Çalışmaları II kitabı, ortodonti ve pedodonti alanındaki güncel çalışmaları içeren bir derlemedir. Kitapta yer alan bilgilerin sadece lisanslı tıbbi çalışanlar için kaynak olarak sunulduğu ve profesyonel tıbbi danışmanlık veya tıbbi tanı amacıyla kullanılmaması gerektiği belirtilmektedir. Kitapta yer alan ilaç veya kimyasalların kullanımıyla ilgili doz ve tedavi süresi gibi bilgilerin üretici tarafından sunulan güncel ürün bilgilerine göre kontrol edilmesi önerilmektedir. Kitabın içeriği ise yapay zeka uygulamalarından kök hücre ve ortodontiye, molar distalizasyondan relaps ve retansiyona, temporomandibular eklem bozukluklarından dudak damak yarıklı yenidoganlara, fotobiyomodülasyon ve mekanik titreşime, yapay zeka ve dijital tedavilere, üç boyutlu görüntüleme yöntemlerine, ortodontik mini implantlara, dijital iş akışına ve ortodonti ile periodontoloji ilişkisine kadar geniş bir yelpazede konuları kapsamaktadır.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Ortodontide Yapay Zeka Uygulamaları Özge Müftüoğlu Bölümü Görüntüle
Kök Hücre Ve Ortodonti Bedirhan Dökülmez, Hatice Kübra Olkun Bölümü Görüntüle
Molar Distalizasyonu Ahmet Karaman, Gülşah Püskül Bölümü Görüntüle
Ortodontide Relaps (Geri Dönüş) Ve Retansiyon (Pekiştirme) Ahmet Karaman, Nida Tutka Bölümü Görüntüle
Temporamandibular Eklem Bozuklukları Ve Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Orhun Eren, Hakkı Yılmaz Bölümü Görüntüle
Dudak Damak Yarıklı Yenidoğanlarda Preoperatif Ortodontik Yaklaşımlar Emre Cesur Bölümü Görüntüle
Fotobiyomodülasyon Ve Mekanik Titreşimin Ortodontide Kullanım Alanları Merve Bayrakçeken Bölümü Görüntüle
Ortodontide Yapay Zeka Ve Dijital Tedaviler Esra Genç Bölümü Görüntüle
Üç Boyutlu Görüntüleme Yöntemleri Ve Ortodontideki Kullanım Alanları Sanaz Sadry, Amir Heydari Bölümü Görüntüle
Ortodontik Mini İmplantları Dervişe Korun, Emre Kayalar Bölümü Görüntüle
Ortodontide Dijital İş Akışı Irmak Partal Bölümü Görüntüle
Ortodontinin Periodontoloji Ile İlişkisi Sanaz Sadry, Mehmet Kızıloğlu Bölümü Görüntüle
Geçici Ankraj Aygıtı Destekli Ortodontik Apareyler Pelin Erdoğan, Emre Kayalar Bölümü Görüntüle
Blok Zinciri Teknolojisi Ve Ortodonti Hatice Kübra Olkun Bölümü Görüntüle
Ortodontide Kemik Yaşı Tespiti Özge Uslu Akçam Bölümü Görüntüle
Bruksizm: Etiyoloji, Tanı, Tedavi Zehra Güner, Hazal Deniz Köse Bölümü Görüntüle
Büyük Azı-keser Hipomineralizasyonunun Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Sinem Yıldırım Bölümü Görüntüle
Covid-19 Döneminde Teledişhekimliği Nagehan Aktaş Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Yaş Tayini Ve Kullanılan Yöntemler Tuğçe Nur Şahin Bölümü Görüntüle
Flor Salınımı Yapan Materyallerde Güncel Gelişmeler Zehra Güner, Hazal Deniz Köse Bölümü Görüntüle
Minimal İnvaziv Çürük Uzaklaştırma Yöntemleri Ayça Hande Sarı, Esra Ceren Tatlı Bölümü Görüntüle
Pediatrik Hastalarda Ototransplantasyon Simge Vural, Zeynep Ökte Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :