Periodontal Tedavide Kök Hücrenin Yeri

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 89-102
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Periodontal tedavi, diş ve destek dokularını etkileyen hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi sürecinde, hasarlı dokunun biyolojik olarak onarılması için dış müdahalelere ihtiyaç duyulur. Son yıllarda kök hücre temelli doku mühendisliği ve rejeneratif tıp alanında yapılan araştırmalar, periodontal rejenerasyon için yeni terapötik stratejilerin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Periodontal rejenerasyon, daha önceden kaybedilmiş periodontal dokuların yeniden oluşturulması anlamına gelir. Bu süreçte, kök hücrelerin kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Kök hücreler, vücutta uzun süre bölünerek kendini yenileyebilen ve farklılaşmış hücreler oluşturabilen hücrelerdir. Bu özellikleri sayesinde, kök hücreler periodontal dokuların yenilenmesinde etkili olabilirler. Kök hücrelerin farklılaşma potansiyellerine göre dört gruba ayrıldığı bilinmektedir: totipotent, pluripotent, multipotent ve unipotent. Kök hücrelerin kaynakları arasında embriyonik kök hücreler, postnatal kök hücreler ve yeniden programlanmış kök hücreler bulunmaktadır. Embriyonik kök hücreler, pluripotent hücrelerdir ve tedavi amaçlı kullanımlarında etik ve sağlık açısından bazı sakıncaları bulunmaktadır. Postnatal kök hücreler ise multipotent hücrelerdir ve sınırlı differansiyasyon yeteneklerine sahiptirler. Bu nedenle, periodontal tedavide postnatal kök hücrelerin kullanımı önemli bir alternatif olabilir.(AI)

Kitap Adı: Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 127
DOI: 10.37609/akya.2198
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :