Ortodontik Mini İmplantları

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 131-142
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, ortodontik tedavilerde kullanılan ankraj planlamasının önemi ve ankrajı güçlendirmek için kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmektedir. Ekstra oral apareylerin günümüzde tercih edilmemesi nedeniyle, son yıllarda iskeletsel ankraj üniteleri kullanılmaktadır. Bu üniteler arasında dental implantlar, onplantlar, miniplaklar ve mini implantlar bulunmaktadır. Mini implantlar, adaptasyon kolaylığı, düşük maliyet, küçük boyut ve hastaya bağımlı olmaması gibi avantajları nedeniyle ortodontik ankraj için yaygın olarak kullanılmaktadır. Mini implantlar ile rutin diş hareketlerinin yanı sıra daha karmaşık tedaviler de yapılabilmektedir. Geçici ankraj aygıtları ise tedavi esnasında iskeletsel ankraj oluşturmak amacıyla geçici olarak uygulanan implant, onplant, mini implant veya mini plaklardır. Bu bölümde ayrıca dental implantlar, onplantlar, biyolojik olarak rezorbe olabilen implantlar, mini plaklar ve mini implantlar hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Üst çenede zigomatik butressin alt kısmı ile üst çenenin lateral nazal duvarları, alt çenede ise mandibular kanal dışında kalan dış kortikal kemik mini implant kullanımı için uygun bölgelerdir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Ortodonti Ve Pedodonti Çalışmaları Ii
Editor: İlter Uzel
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 331
DOI: 10.37609/akya.1275
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Ortodontide Yapay Zeka Uygulamaları Özge Müftüoğlu Bölümü Görüntüle
Kök Hücre Ve Ortodonti Bedirhan Dökülmez, Hatice Kübra Olkun Bölümü Görüntüle
Molar Distalizasyonu Ahmet Karaman, Gülşah Püskül Bölümü Görüntüle
Ortodontide Relaps (Geri Dönüş) Ve Retansiyon (Pekiştirme) Ahmet Karaman, Nida Tutka Bölümü Görüntüle
Temporamandibular Eklem Bozuklukları Ve Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Orhun Eren, Hakkı Yılmaz Bölümü Görüntüle
Dudak Damak Yarıklı Yenidoğanlarda Preoperatif Ortodontik Yaklaşımlar Emre Cesur Bölümü Görüntüle
Fotobiyomodülasyon Ve Mekanik Titreşimin Ortodontide Kullanım Alanları Merve Bayrakçeken Bölümü Görüntüle
Ortodontide Yapay Zeka Ve Dijital Tedaviler Esra Genç Bölümü Görüntüle
Üç Boyutlu Görüntüleme Yöntemleri Ve Ortodontideki Kullanım Alanları Sanaz Sadry, Amir Heydari Bölümü Görüntüle
Ortodontik Mini İmplantları Dervişe Korun, Emre Kayalar Bölümü Görüntüle
Ortodontide Dijital İş Akışı Irmak Partal Bölümü Görüntüle
Ortodontinin Periodontoloji Ile İlişkisi Sanaz Sadry, Mehmet Kızıloğlu Bölümü Görüntüle
Geçici Ankraj Aygıtı Destekli Ortodontik Apareyler Pelin Erdoğan, Emre Kayalar Bölümü Görüntüle
Blok Zinciri Teknolojisi Ve Ortodonti Hatice Kübra Olkun Bölümü Görüntüle
Ortodontide Kemik Yaşı Tespiti Özge Uslu Akçam Bölümü Görüntüle
Bruksizm: Etiyoloji, Tanı, Tedavi Zehra Güner, Hazal Deniz Köse Bölümü Görüntüle
Büyük Azı-keser Hipomineralizasyonunun Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Sinem Yıldırım Bölümü Görüntüle
Covid-19 Döneminde Teledişhekimliği Nagehan Aktaş Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Yaş Tayini Ve Kullanılan Yöntemler Tuğçe Nur Şahin Bölümü Görüntüle
Flor Salınımı Yapan Materyallerde Güncel Gelişmeler Zehra Güner, Hazal Deniz Köse Bölümü Görüntüle
Minimal İnvaziv Çürük Uzaklaştırma Yöntemleri Ayça Hande Sarı, Esra Ceren Tatlı Bölümü Görüntüle
Pediatrik Hastalarda Ototransplantasyon Simge Vural, Zeynep Ökte Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :