Autologous Platelet Concentrates: Their Generations, Forms, Preparation Protocols And Roles In Periodontal Regeneration

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 59-74
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, otojen trombosit konsantrasyonlarının (platelet concentrates) periodontal rejenerasyondaki rolleri, formları, hazırlama protokolleri ve jenerasyonları ele alınmaktadır. Periodontitis, mikrobiyal birikimler tarafından uyarılan iltihaplanma sonucunda bağ dokusu bağlantısının kaybı ve alveolar kemik, sement, periodontal ligament ve dişeti yıkımı ile karakterize karmaşık, çok faktörlü bir iltihabi hastalıktır. Periodontal defektler, suprabony cep ve intrabony cep olarak ayrılır. Intrabony cep, genellikle dikey veya açılı bir defekti gösteren alveolar kemiğe göre daha apikal olan bir sulkus tabanına sahip cep olarak tanımlanır. Suprabony cep, sulkus tabanının alveolar kemiğe göre daha koronal veya aynı seviyede olduğu bir cep olarak tanımlanır. Periodontitis tedavisi cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviyi içerir, cerrahi tedavi cerrahi olmayan tedavi sonrası iltihap devam ederse uygulanır. Periodontal cerrahi tedavilerden biri, enfeksiyonu ve iltihaplı dokuyu temizlemeyi amaçlayan Açık Flep Debridmanı'dır. Periodontal tedavinin temel amacı kaybedilen periodontal dokuyu rejenerasyonunu sağlamak, periodontal ve kemik bağlanmasını iyileştirmek, cep derinliğini azaltmak ve sağlıklı dişeti elde etmektir. Periodontal doku rejenerasyonu, hasar görmüş diş kökü yüzeylerinde yeni kemik, sement ve yeni periodontal ligamentlerin oluşumuyla anatomi ve fonksiyonu geri kazanmak için yapılır. Periodontal rejenerasyonun başarısını değerlendirmek için klinik parametreler sondalama derinliği, bağlanma kaybı ve kemik yüksekliğidir. Kemik yüksekliği, rejenerasyondan en az 3 ay sonra radyografik inceleme ile de görülebilir. Rejeneratif periodontal tedavide kullanılan otojen ürünlerden bazıları otojen kemik greftleri, otojen yumuşak doku greftleri ve büyüme faktörleri içeren otojen konsantre kan ürünleridir. Trombosit konsantreleri, hastanın kendi venöz kanından bir miktar alınarak elde edilebilir ve özel bir tüpe beslenir. Daha sonra, örnekleme hemen santrifüj makinesi ile santrifüjlenir ve hazırlamada kullanılan santrifüj hızı ve süresine bağlı olarak çeşitli trombosit konsantreleri üretebilir. Genel olarak, otojen trombosit konsantreleri, cerrahi tedavide daha uygun maliyetli olup, kemik veya yumuşak doku grefti almak için başka bir operasyon bölgesine ihtiyaç duyulmadığından operasyon süresi, morbidite ve hasta ağrısı daha az olacaktır. Ayrıca, otojen trombosit konsantreleri, doku rejenerasyon yeteneği olan çoklu büyüme faktörleri içerir. Bu nedenle, bu derleme makalesi otojen trombosit konsantrelerinin formlarını, hazırlama protokollerini, büyüme faktörleri etkinliklerini ve klinik uygulamalarını tartışacak ve aralarındaki farkları gösterecektir.(AI)

Kitap Adı: Current Dental Studies
Editor: İlter Uzel
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 173
DOI: 10.37609/akya.635
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Recommendations For The Selection And Use Of Masks For Dental Staff During The Novel Coronavirus Pandemic Muhammet Kerim Ayar Bölümü Görüntüle
Bone Anchored Rapid Maxillary Expansion Berkan Küçükkurt, Emre Kayalar Bölümü Görüntüle
Obstructive Sleep Apnea Management In Prosthetic Dentistry Eyyüp Altıntaş Bölümü Görüntüle
Polyetheretherketone(peek) In Fixed Prosthodontics Fatih Demirci Bölümü Görüntüle
Effect Of High Concentration Peroxide Bleaching Agents On The Surface Properties Of Composite Restorations Seher Kaya Bölümü Görüntüle
Autologous Platelet Concentrates: Their Generations, Forms, Preparation Protocols And Roles In Periodontal Regeneration Ahmet Cemil Talmaç, Basem Alshujaa Bölümü Görüntüle
Effectiveness Of Additional Files Compared With Rotary And Resiprocal Systems In Endodontic Retreatment: A Micro-ct Study H. Melike Bayram, Emre Bayram, Mert Ocak, H. Hamdi Çelik Bölümü Görüntüle
Postoperative Pain Following Endodontics Yelda Erdem Hepsenoğlu Bölümü Görüntüle
Technical Limitations And Practical Issues In The Use Of Cone Beam Computed Tomography In Oral And Maxillofacial Surgery. Yiğit Sırın Bölümü Görüntüle
Occlusal Splints As A Treatment Modality For Nocturnal Bruxism In Adults Kubra Yıldız Domanic Bölümü Görüntüle
The Role Of Dental Radiography In Forensic Odontology Dilara Nil Gunacar Bölümü Görüntüle
Sports Dentistry Büşra Muslu Dinç Bölümü Görüntüle
Mid-facial Anatomy Using Cone-beam Computed Tomography Özlem Akkemik Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :