Ortodontide İskeletsel Ankraj Uygulamaları

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 125-136
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, ortodontide iskeletsel ankraj uygulamalarının önemi ve gelişimi ele alınmaktadır. Ankraj, ortodontik tedavide istenmeyen diş hareketine karşı direnç sağlamak amacıyla kullanılan bir prensiptir. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra, son yıllarda braket sistemlerinde yapılan değişiklikler ve iskeletsel ankraj üniteleri gibi yeni tasarımlar da ankrajın korunmasına yardımcı olmaktadır. Dental implantlar, protetik tedavide olduğu gibi ortodontik tedavilerde de geçici ankraj olarak kullanılmaktadır. İskeletsel ankraj apareylerinin gelişimi, geleneksel ortodontik ankrajın, dental implantların ve ortognatik fiksasyonun geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle gerçekleşmiştir. Bu tekniklerin modifikasyonları, osseointegrasyonun biyolojik ve biyomekanik prensipleri ve ortodontik tedavi mekanikleri ile birleştirilerek iskeletsel ankraj uygulamaları geliştirilmiştir. Bu uygulamalar, ortodontik tedavi mekaniklerinden bağımsız olarak ankraj kaybını en aza indirmeyi amaçlamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Ortodonti Ve Pedodonti Çalışmaları
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 225
DOI: 10.37609/akya.456
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Ortodontik Tedavide Fonksiyonel Kapanış Ayça Üstdal Güney Bölümü Görüntüle
Gömük Kanin Etiyolojisi, Teşhis Ve Tedavisi Manolya Nur Karataş, Ayşegül Evren Bölümü Görüntüle
Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunda Ortodontik Yaklaşım Begüm Köktürk, Hande Pamukçu Bölümü Görüntüle
Dudak Damak Yarıklarında Yapılan Tedavilerin Maksillanın Büyüme Ve Gelişimine Olan Etkileri Burak Kale Bölümü Görüntüle
Ortognatik Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Bilgisayar Destekli Programlarla Öngörülmesi Canan Aksu Kızıldağ, Serpil Çokakoğlu Bölümü Görüntüle
Ortodonti Ve Kök Rezorpsiyonu İlişkisi Elif Dilara Şeker, Gül Sümeyye Haberdar Bölümü Görüntüle
Ortognatik Cerrahi Tedavi'nin Temporomandibular Eklem Üzerine Etkileri Gökhan Çoban Bölümü Görüntüle
Mini Vida Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi Gökhan Türker Bölümü Görüntüle
Gülümseme Estetiği Nihal Kaya, Elif Dilara Şeker Bölümü Görüntüle
Ortodontide İskeletsel Ankraj Uygulamaları Tuğba Haliloğlu Özkan Bölümü Görüntüle
Hızlandırılmış Ortodontik Diş Hareketi Tuğba Haliloğlu Özkan Bölümü Görüntüle
Çocuk Diş Hekimliğinde Lazerin Kullanım Alanları Canan Bayraktar Bölümü Görüntüle
Dental Ototransplantasyon Gülçin Doğusal Bölümü Görüntüle
Süt Dişlerinde Kök Kanal Şekillendirmesine Genel Bakış İpek Arslan, Sema Aydınoğlu Bölümü Görüntüle
Bilgisayar Destekli Sistemlerin Çocuk Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları Müge Tokuç, Dilara Şeyma Alpkılıç Bölümü Görüntüle
Pit Ve Fissür Örtücüler: Bilimsel Ve Klinik Gerekçeleri Sema Aydınoğlu, İpek Arslan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :