İlerlemiş Çürük Lezyonlarının Direkt Restoratif Tedavilerinde Güncel Yaklaşımlar

Yazar: Merve Nezir
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 123-134
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, ilerlemiş çürük lezyonlarının direkt restoratif tedavilerinde güncel yaklaşımlar ele alınmaktadır. Geleneksel olarak amalgam, posterior dişlerdeki kavitelerin restorasyonlarında kullanılan bir materyal olmuştur. Amalgamın etkinliği ve düşük maliyeti nedeniyle bazı ülkelerde tercih edilmeye devam etmektedir. Amalgam, amalgam alaşımı ve civadan oluşmaktadır. Amalgam alaşımı, gümüş-kalay alaşımından oluşan ve bakır, çinko, indiyum ve paladyum gibi maddeler içerebilen bir malzemedir. Amalgam restorasyonlar, yüksek çiğneme kuvvetlerine maruz kalan posterior bölge restorasyonlarında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak amalgamın estetik özelliği olmaması ve civa içermesi nedeniyle rezin kompozitlere olan eğilim artmaktadır. Rezin kompozitler, estetik olarak amalgama bir alternatif olup, mekanik özellikleri posterior dişlerin restorasyonunda kullanılabilmeleri için yeterince gelişmiştir. Rezin kompozitlerin polimerizasyon büzülmesi dezavantajı bulunmaktadır. Bu nedenle, büzülme stresini azaltmak için kompozitin tabakalama tekniğiyle uygulanması önerilmektedir. Son zamanlarda, rezin kompozit materyallerin yapısında güncellemeler yapılmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte yeni materyaller piyasaya sürülmektedir.(AI)

Kitap Adı: Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar Ii
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 152
DOI: 10.37609/akya. 815
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :