Sinir Sistemi

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 285-398
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, beyin zarlarının anatomisi ve fonksiyonları hakkında bilgi verilmektedir. Beyin zarları, beyini desteklemek ve korumak amacıyla üç tabakadan oluşur. Dışta kalın bir dura mater cranialis, ortada ince bir arachnoid mater cranialis ve içte beyin dokusuna yapışık ince bir pia mater cranialis bulunur. Dura mater cranialis, kollajen bağ dokusundan oluşan kalın ve sağlam bir zardır. İki tabakadan oluşur: dış periosteal tabaka ve iç meningeal tabaka. Dura mater cranialis ayrıca beyin oluşumları arasında septumlar oluşturur. Arachnoid mater cranialis, örümcek ağı gibi ince ve şeffaf bir zardır. Dura mater'den potansiyel bir aralıkla ayrılır ve beyini sarar. Altındaki pia mater ile arasında beyin omurilik sıvısı ile dolu bir aralık olan spatium subarachnoidale bulunur. Pia mater cranialis, çok damarlı ince bir bağ dokusu zarıdır ve beyin yüzeyine sıkıca yapışıktır. Beyin dokusunun içine sokulan serebral damarlarla birlikte invajine olur. Pia-epandim zarı, ventrikül boşluğunun içine doğru invajine olabilir ve plexus choroideus adı verilen bol damarlı bir yapı oluşturabilir. Beyin zarlarının arteriyel beslenmesi a. meningica media tarafından sağlanır. Bu bilgiler, beyin zarlarının anatomisi ve işlevleri hakkında genel bir anlayış sağlamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Diş Hekimliği Anatomi Kitabı
Editor: Özkan Oğuz
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 579
DOI: 10.37609/akya.2063
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :