Baş Ve Boyun

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 141-284
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, baş ve boyun bölgesinin iskelet-kas yapısı, damarları, sinirleri ve otonomik innervasyonu hakkında bilgiler verilmektedir. Kafatası yapısı, neurocranium ve splanchnocranium olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Neurocranium, beyini koruyan sekiz kemikten oluşurken, splanchnocranium yüz iskeletini oluşturan on dört kemikten oluşmaktadır. Neurocranium ve splanchnocranium'u oluşturan kemikler arasında bazı kemikler her iki yapının da iskeletinin oluşmasında rol oynar. Hyoid kemiği ise aslında bir boyun kemiği olup kafatası kemikleriyle sadece kökeni aynıdır. Metinde ayrıca kafatasının ön bölgesini oluşturan os frontale kemik detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Os frontale, alın bölgesini ve ön-üst kısmını oluşturan bir kemiktir. İç ve dış yüzü farklı şekillerde kabartılar ve çukurlar içerir. Ayrıca, os frontale'nin orbital parçası göz çukurunun tavanını yapar ve alt yüzü konkavdır. Metinde ayrıca os frontale'nin diğer kemiklerle olan ilişkileri ve anatomik özellikleri de detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Diş Hekimliği Anatomi Kitabı
Editor: Özkan Oğuz
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 579
DOI: 10.37609/akya.2063
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :