Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları

Editor: Bülent Kesim
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 135
DOI: 10.37609/akya.2187
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, güncel protetik diş tedavisi çalışmalarını ele almaktadır. Editörlüğünü Bülent Kesim'in yaptığı kitap, Akademisyen Kitabevi A.Ş. tarafından yayımlanmıştır. Kitap, çeşitli konuları içeren sekiz bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde temporomandibular eklem rahatsızlıkları ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise bu rahatsızlıkların konservatif tedavi yöntemleri incelenmektedir. Üçüncü bölümde porselen laminate veneerlerin klinik performansı üzerinde durulmaktadır. Dördüncü bölümde eklemeli üretim teknikleri ve diş hekimliğindeki yeri ele alınmaktadır. Beşinci bölümde protetik dental materyallerin biyouyumluluğu üzerinde durulmaktadır. Altıncı bölümde ise Peek (Polieter Eter Keton) polimerinin protetik diş hekimliği uygulamalarındaki kullanımı incelenmektedir. Yedinci bölümde monolitik zirkonyum malzemesi ele alınmaktadır. Son olarak, sekizinci bölümde total dişsiz hastalarda güncel tedavi yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Bu kitap, güncel protetik diş tedavisi çalışmaları hakkında bilgi edinmek isteyenler için önemli bir kaynak olabilir.(AI)

Atıf Sayısı :