Hepatosellüler Kanserin Epidemiyolojisi Ve Risk Faktörleri

Yazar: Ayfer Serin
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 25-36
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Karaciğer kanseri dünya genelinde en sık görülen kanserler arasında altıncı sırada yer almaktadır. Karaciğer kanserlerinin çoğunluğunu hepatosellüler kanser (HCC) oluşturur. HCC insidansı ve mortalitesi, Kuzey Amerika ve bazı Avrupa bölgelerinde artarken, Japonya ve Çin gibi yüksek riskli bölgelerde azalmaktadır. HCC'nin ana risk faktörleri kronik hepatit C virüsü (HCV) veya hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu, ağır alkol kullanımı, diyabet ve non-alkolik yağlı karaciğer hastalığıdır. Diğer risk faktörleri arasında aflatoksinler, obezite ve genetik yatkınlık yer almaktadır. Dünya genelinde 782.000 HCC hastası olduğu tahmin edilmektedir, bu hastaların çoğu az gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. HCC, coğrafi bölgelere göre farklılık göstermektedir ve risk faktörlerinin yanı sıra kişilerin genetik yapılarıyla da ilişkilidir. HCC genellikle erkeklerde kadınlardan daha sık görülür ve son yıllarda ABD'de HCC insidansında önemli bir artış gözlenmiştir. HCC tarama ve takibi, HBV pozitif sirotik veya non-sirotik hastalarda Amerikan Karaciğer Araştırmaları Derneği (AASLD) kılavuzuna göre yapılmalıdır. Ayrıca 40 yaş üzeri Asyalı erkeklerde HCC açısından tarama önerilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Gastroenteroloji Çalışmaları
Editor: Ömer Kurt
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 76
DOI: 10.37609/akya.93
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :