Güncel Gastroenteroloji Çalışmaları

Editor: Ömer Kurt
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 76
DOI: 10.37609/akya.93
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, güncel gastroenteroloji çalışmalarını ele almaktadır. Kitap, güncel gastroenteroloji konularında yapılan araştırmaları içermektedir. İçerisinde yer alan bölümler arasında assitli hastaya yaklaşım, non alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve tedavisi, hepatosellüler kanserin epidemiyolojisi ve risk faktörleri, hepatosellüler kanserin tanı ve evrelemesi, proton pompa inhibitörleri yan etkileri gibi konular bulunmaktadır. Kitap, güncel bilgileri okuyuculara sunmayı amaçlamaktadır.(AI)

Atıf Sayısı :