Assitli Hastaya Yaklaşım

Yazar: Serkan Yaraş
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 1-12
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, asitli hastalara yaklaşım ve tanı yöntemleri ele alınmaktadır. Asit, peritoneal boşlukta anormal miktarda sıvı birikmesi olarak tanımlanır ve genellikle portal hipertansiyonun bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Assitli hastaların çoğunda kronik karaciğer hastalığına bağlı olarak gelişirken, diğer nedenler de bulunabilir. Assit, aynı zamanda karaciğer hastalığının dekompanse olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Assit patofizyolojisinde en önemli faktör portal hipertansiyondur. Bu durum, kanın kollateral venler aracılığıyla sistemik dolaşıma şant edilmesine neden olur. Portal hipertansiyon, vazodilatör mekanizmaları tetikler ve splanknik ve periferik arteriyoların genişlemesine yol açar. Bu durum, sistemik arteriyel basınçta düşmeye ve su ve tuz retansiyonuna neden olur. Assit tanısı, fizik muayene bulguları ve radyolojik görüntüleme ile konulabilir. Karında şişkinlik, göbek çukurunun düzleşmesi ve karnın yanlara doğru yayılması gibi bulgular assit varlığını düşündürür. Palpasyonla dalgalanma hissi ve açıklık belirtileri de tanıya yardımcı olabilir. Assitli hastalara uygun tanı ve tedavi algoritmalarıyla yaklaşılmalıdır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Gastroenteroloji Çalışmaları
Editor: Ömer Kurt
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 76
DOI: 10.37609/akya.93
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :