Hepatoselüler Kanserin Tanı Ve Evrelemesi

Yazar: Ayfer Serin
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 37-46
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, Hepatoselüler Kanser (HCC) tanı ve takip testleri hakkında bilgi verilmektedir. Amerikan Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin (AASLD) kılavuzlarına göre, HCC riski taşıyan kişilerin taranması ve teşhis edilmesi önerilmektedir. Bu amaçla, Karaciğer Görüntüleme ve Raporlama Sistemi (LI-RADS) kullanılarak ultrason, gelişmiş ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi yöntemler önerilmektedir. AASLD kılavuzlarına göre, sirotik hastalar, kronik Hepatit B enfeksiyonu olanlar ve önceden bilinen HCC vakaları olan hastalar yüksek riskli kabul edilir ve ileri tetkikler için değerlendirilir. HCC taraması için ultrason ve alfa feto protein (AFP) takibi önerilmektedir. Bunun yanı sıra, BT ve MRI gibi görüntüleme yöntemleri de HCC tanısı için kullanılmaktadır. LI-RADS sistemi, karaciğerdeki lezyonları belirli bir sınıflandırmaya tabi tutarak HCC teşhisine yardımcı olmaktadır. Bu bölümde ayrıca, HCC tanısı için biyopsi gibi invaziv yöntemlerin de kullanılabileceği belirtilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Gastroenteroloji Çalışmaları
Editor: Ömer Kurt
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 76
DOI: 10.37609/akya.93
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :