Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Ve Tedavisi

Yazar: Alihan Oral
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 13-24
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH), alkol tüketimi olmadan karaciğer hücrelerinin yağlanması olarak tanımlanan bir hastalıktır. Bu hastalık, dünya genelinde en sık görülen karaciğer hastalığı olarak kabul edilmektedir. NAYKH'nın basit yağlanma ve enflamasyonun eşlik ettiği steatohepatit olmak üzere iki farklı formu bulunmaktadır. Bu hastalık ciddi durumlara, örneğin karaciğer sirozu, kronik karaciğer hastalığı ve hepatoselüler kanser gibi durumlara neden olabilmektedir. NAYKH, obez kişilerde olduğu gibi zayıf kişilerde de görülebilmektedir. Tanı için tercih edilen ilk test ultrasonografi (USG) olmakla birlikte, bu yöntem yağ miktarını ve yağlanmanın şiddetini gösterememekte ve obez kişilerde yeterince tanısal olmamaktadır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemleri daha iyi sonuçlar vermektedir. Ancak, NAYKH için altın standart karaciğer biyopsisidir, ancak bu yöntem invaziv ve komplikasyon riski taşımaktadır. NAYKH hastalığını ön görecek non invaziv tanı yöntemleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu hastalıkta genellikle karaciğer fonksiyon testleri normal saptanır, ancak transaminaz seviyeleri artabilir. Ayrıca, NAYKH ile artan cytokeratin-18 protein arasında sıkı bir ilişki olduğu gösterilmiştir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Gastroenteroloji Çalışmaları
Editor: Ömer Kurt
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 76
DOI: 10.37609/akya.93
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :