Proton Pompa İnhibitörleri Yan Etkileri

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 47-70
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Proton pompa inhibitörleri (PPI), dünya genelinde en sık kullanılan ilaçlardan biridir. Bu ilaçlar, gastroözefajial reflü hastalığı, Barrett özefagus semptomları, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla ilişkili kanama profilaksisi, peptik ülser hastalığı, Zollinger-Ellison sendromu ve Helicobacter pylori eradikasyonu gibi durumların tedavisinde kullanılır. PPI'lar, gastrik pariyetal hücrelerde bulunan hidrojen/potasyum ATPaz enzimine bağlanarak gastrik asit üretimini azaltır. Bu ilaçlar, CYP2C19 ve CYP3A4 enzimleri tarafından metabolize edilir. PPI'ların uzun süreli kullanımının bazı olumsuz etkileri olduğu belirtilmektedir. Yan etki riski %1-3 arasında değişmektedir ve en sık görülen yan etkiler baş ağrısı, bulantı, ishal, kabızlık, baş dönmesi ve döküntüdür. Uzun süreli PPI kullanımı sonrası demir ve vitamin B12 eksikliği, hipomagnezemi, toplum kökenli pnömoni ve enterik enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık, hipergastrinemi, kemik metabolizması bozuklukları, gastrik kanser, gastrik karsinoid ve fundik gland polip gelişimi gibi daha seyrek görülen yan etkiler de bildirilmiştir. Bu nedenle, uzun süreli PPI tedavisi alan hastalarda potansiyel olumsuz etkiler konusunda dikkatli olunmalıdır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Gastroenteroloji Çalışmaları
Editor: Ömer Kurt
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 76
DOI: 10.37609/akya.93
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :