Viral Hepatitlerde Tanı Ve Tedavi

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 75-80
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, viral hepatitlerin tanı ve tedavisi hakkında bilgi verilmektedir. Viral hepatit, karaciğeri etkileyen ve sistemik klinik bulgulara sahip olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişinin kronik viral hepatit olduğu tahmin edilmektedir ve bu hastalık kronik karaciğer hastalığının en sık nedenlerinden biridir. Viral hepatit vakalarının büyük çoğunluğu beş farklı virüs tarafından kaynaklanmaktadır: Hepatit A Virüsü (HAV), Hepatit B Virüsü (HBV), Hepatit C Virüsü (HCV), Hepatit D Virüsü (HDV) ve Hepatit E Virüsü (HEV). HBV, HCV ve HDV kronik enfeksiyona neden olurken HAV kronikleşme görülmez. HEV ise normal konaklarda akut hepatite neden olurken, immün sistemi baskılanmış hastalarda uzun süreli ve kronik hepatite neden olabilir. Akut viral hepatit enfeksiyonları benzer klinik belirtilere sahiptir ve genellikle karaciğer enzimlerinde artış ve viral enfeksiyonun serolojik göstergeleri ile tanı konulur. Hastaların yaklaşık %25'i grip benzeri semptomlarla karşımıza çıkar. Semptomlar arasında keyifsizlik, yorgunluk, kas ve baş ağrısı bulunur. İştahsızlık, bulantı-kusma ve koku-tat değişiklikleri de görülebilir. Sarılık gelişmeden önce idrar renginde koyulaşma ve dışkı renginde açılma görülebilir. Karaciğerin büyümesi ile birlikte sağ üst kadran ağrısı ve bazı hastalarda kolestatik klinik form gelişebilir. Laboratuvar bulgularında serum AST ve ALT seviyelerinde artış, serum bilirubin artışı ve lenfosit sayısında değişiklikler görülebilir.(AI)

Kitap Adı: Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular Ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Editor: Ender Anılır
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 609
DOI: 10.37609/akya.1452
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Karaciğer Embriyoloji, Histoloji Ve Fizyolojisi Yakup Tatar Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Fonksiyonel Ve Cerrahi Anatomisi Emre Turgut Bölümü Görüntüle
Karaciğer Moleküler Biyolojisi İmmünolojisi, Hepatit Ve Hepatosellüler Karsınoma Sevgi Karabulut Uzunçakmak Bölümü Görüntüle
Karaciğer Görüntüleme Yöntemleri Pınar Gündoğan Bozdağ Bölümü Görüntüle
Karaciğer Ve Nükleer Tıp Fadime Demir Bölümü Görüntüle
Karaciğer Sirozu Ve Portal Hipertansiyon Tuba Erürker Öztürk Bölümü Görüntüle
Akut Karaciğer Yetmezliği Tuba Erürker Öztürk Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Abseleri Ve Paraziter Enfeksiyonları Kubilay Dalcı Bölümü Görüntüle
Viral Hepatitlerde Tanı Ve Tedavi Şirin Menekşe Bölümü Görüntüle
Benign Karaciğer Kitlelerinde Tanı Ve Tedavi Haydar Öcal Bölümü Görüntüle
Karaciğer Primer Kanserleri Umut Tüysüz Bölümü Görüntüle
Metastatik Malign Karaciğer Tümörlerinde Tanı Ve Tedavi İmam Bakır Batı Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıklarında Önemli Ve Tanısal Laboratuvar Testleri İsmail Cem Eray Bölümü Görüntüle
Konvansiyonel Hepatik Rezeksiyon Teknikleri Emre Bozlurt, Sinan Ömeroğlu Bölümü Görüntüle
Karaciğer Cerrahisinde Laparoskopi Ve Robotik Cerrahi Ahmet Bozdağ Bölümü Görüntüle
Karaciğer Cerrahisi Öncesi Ve Sonrasında Hasta Yönetimi Ayşe Arduçtoğlu Merter Bölümü Görüntüle
Viral Ve Akut Fulminan Hepatitlerde Karaciğer Nakli Süleyman Çetinkünar, Cenk Şimşek Bölümü Görüntüle
Hcc Ve Karaciğer Nakli Abdullah Ülkü Bölümü Görüntüle
Hepatosellüler Dışı Kanserlerde Karaciğer Nakli Tolga Akçam Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Malign Tümörleri Ve Downstaging Hüseyin Tuğsan Ballı, İsa Burak Güney Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Benign Tümörlerinde Nakil Endikasyonları Tangül Bulut Pınarcı Bölümü Görüntüle
Karaciğer Nakli Öncesi Hasta Hazırlığı Ve Ameliyat Sonrası Bakım Sinan Arıcı Bölümü Görüntüle
Karaciğer Ototransplantasyonu Emre Turgut Bölümü Görüntüle
Canlı Vericili Karaciğer Nakli Birkan Bozkurt Bölümü Görüntüle
Pankreas Histoloji Ve Embriyolojisi Itır Ebru Zemheri, İrem Güvendir Bölümü Görüntüle
Pankreas Fizyolojisi Ersen Eraslan Bölümü Görüntüle
Pankreasın Fonksiyonel Ve Cerrahi Anatomisi Ali Can Korkmaz Bölümü Görüntüle
Pankreasın Radyolojik Değerlendirmesi Mehmet Maruf Aydın Bölümü Görüntüle
Pankreas Kanserinin Moleküler Biyolojisi Ve Genetiği - 1 Ebubekir Dirican Bölümü Görüntüle
Pankreas Kanserinin Moleküler Biyolojisi Ve Genetiği - 2 Esra Bozgeyik Bölümü Görüntüle
Akut Pankreatit Emre Aray Bölümü Görüntüle
Kronik Pankreatit Veysel Karahan Bölümü Görüntüle
Kronik Pankreatit Tedavisinde Cerrahi Seçenekler Kıvanç Derya Peker, Kemal Doyal Bölümü Görüntüle
Pankreas Neoplazileri İpek Pınar Aral, Gülhan Güler Avcı Bölümü Görüntüle
Pankres Neoplazilerinde Cerrahi Tedavinin Genel Özellikleri Alpen Yahya Gümüşoğlu, Hamit Ahmet Kabuli Bölümü Görüntüle
Konvansiyel Cerrahide Pankreatikoduodenektomi Ve Pankreatikojejunostomi Anastomoz Tercihleri Önder Karabay Bölümü Görüntüle
Minimal İnvazif Cerrahi Ve Pankreatikoduodenektomi Alpen Yahya Gümüşoğlu Bölümü Görüntüle
Pankreas Cerrahisinde Damar Rezeksiyonları Hamit Ahmet Kabuli Bölümü Görüntüle
Pankreatikoduodenektomi Dışındaki Rezeksiyon Prosedürleri Remzi Kurt Bölümü Görüntüle
Pankreas Cerrahisinde Preoperatif Hazırlık Ve Postoperatif Dönem Zehra Zeynep Keklikkıran Bölümü Görüntüle
Pankreatektomi Sonrası Gelişen Komplikasyonların Tanı Ve Yönetimi Erdal Karaköse Bölümü Görüntüle
Pankreas Ve Adacık Hücre Nakli Tangül Bulut Pınarcı Bölümü Görüntüle
Safra Kesesi Ve Safra Yollarının Anatomisi Ve Fizyolojisi Mehmet Ali Güner Bölümü Görüntüle
Safra Kesesi Ve Safra Yolları Hastalıklarında Tanı Hilmi Bozkurt Bölümü Görüntüle
Safra Taşları Serkan Karaıslı Bölümü Görüntüle
Safra Yollarının Diğer Benign Hastalıkları A. Gökhan Sarıtaş Bölümü Görüntüle
Safra Yolu Yaralanmaları Ali Cihat Yıldırım Bölümü Görüntüle
Safra Kesesi Ve Safra Yolu Kanserleri Esin Kaplan Bölümü Görüntüle
Kolesistektomide Laparoskopi, Robotik Cerrahi Ve Güncel Yaklaşımlar Özlem Zeliha Sert Bölümü Görüntüle
Safra Yolları Kanserlerinde Karaciğer Nakli Ulaş Aday Bölümü Görüntüle
Hepatobiliyer Cerrahide Endoskopik (Eus& Ercp) Yaklaşımlar Yasemin Gökmen Bölümü Görüntüle
Karaciğer, Safra Yolları Cerrahisi Ve Karaciğer Nakli Sonrası Hasta Takibi Merih Tombul Bölümü Görüntüle
Pankreas Cerrahisinde Postoperatif Yoğun Bakım Nurdan Ünlü Bölümü Görüntüle
Pankreas Cerrahisi Uygulanacak Hastaların Anestezi Yönetimi Evrim Kucur Tülübaş Bölümü Görüntüle
Karaciğer Cerrahisinde Anestezi Emre Kısa, Nagihan Gözde Kısa Bölümü Görüntüle
Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi Suna Koç Bölümü Görüntüle
Hepatobiliyer Cerrahide Harvesting Gökalp Okut Bölümü Görüntüle
Hepatobiliyer Cerrahi Ve Travma Serhan Yılmaz Bölümü Görüntüle
Hepatobiliyer Cerrahi Öncesi Veya Sonrası Fitoterapi Ali Özkeskin Bölümü Görüntüle
Hepatobiliyer Hastalıklar Ve Deri Bulguları Deniz Çetinküner Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :