Diğer Mezenterik Vasküler Hastalıklarda Radyolojik Görüntüleme

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 83-89
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, diğer mezenterik vasküler hastalıklarda radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanımı ele alınmaktadır. Median arkuat ligaman sendromu, çölyak trunkus kök düzeyindeki median arkuat ligamanın damarı sıkıştırması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, sagittal reformat görüntülerde çölyak trunkus proksimalinde düzgün bir indentasyon şeklinde görülebilir. Ekspirasyon sırasında çölyak trunkusa uygulanan bası etkisi artar ve çölyak trunkus basısı tanımlanabilir. İzole mezenterik arter diseksiyonu ve anevrizmaları da incelenmiştir. Bu durumlar genellikle aort diseksiyonunun uzanımı olarak ortaya çıkar. İzole mezenterik arter diseksiyonları ve anevrizmalarının tanısında en iyi görüntüleme yöntemi BT anjiyografi (BTA)dir. İntraluminal flep varlığı, yalancı lümen trombozu ve intramural hematom gibi bulgular spesifik olarak gözlenebilir. İzole mezenterik arter anevrizmaları ise genellikle insidental olarak veya rüptüre sekonder klinik gelişme durumunda saptanır. İzole mezenterik arter anevrizmalarının tanısında kesitsel görüntüleme yöntemleri kullanılır. Non-okluziv mezenterik iskemi (NOMİ) ise yüksek mortalite oranına sahip olup genellikle hipovolemik şok sonucunda meydana gelir. NOMİ'nin görüntüleme özellikleri, barsaklarda ciddi hipoperfüzyon sonucunda ortaya çıkan genel bulguları içerir.(AI)

Kitap Adı: Mezenter İskemide Tanı Ve Tedavi
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 101
DOI: 10.37609/akya.43
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :