Mezenterik Vasküler Hastalıklarda Radyolojik Görüntüleme

Yazar: Osman Kula
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 1-16
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, mezenterik vasküler hastalıkların radyolojik görüntüleme yöntemleri ile tanı ve tedavi süreçleri ele alınmaktadır. Mezenterik vasküler sistem, mezenterik arterlerin kollateral yollarıyla birlikte oluşturduğu zengin bir ağdır. Bu sistem, mezenterik vasküler sulama alanlarına kan akımını sağlayarak oklüzyon durumunda bile etkili olmaktadır. Mezenterik vasküler hastalıklar arasında akut ve kronik mezenterik iskemi, mezenterik arter diseksiyonu, mezenterik arter anevrizması ve median arkuat ligaman sendromu gibi patolojiler yer almaktadır. Mezenterik iskemi, kan akışının yetersizliği ve perfüzyona bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Tanısı zor olabilen bu hastalığın erken tanı ve tedavi edilmesi önemlidir. Mezenterik arter diseksiyonu nadir görülen bir durumdur ve genellikle bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile tanımlanır. Mezenterik vasküler hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde radyolog ve klinisyenin işbirliği önemlidir. Bu bölümde, mezenterik vasküler hastalıkların görüntüleme bulguları ve endovasküler tedavi yöntemleri de ele alınmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Mezenter İskemide Tanı Ve Tedavi
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 101
DOI: 10.37609/akya.43
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :