Hepatit C’ye Yaklaşım Ve Tedavi

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 373-386
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, Hepatit C enfeksiyonunun kronik karaciğer hastalığı, siroz ve hepatoselüler karsinoma gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık olduğu belirtilmektedir. Hepatit C virüsü (HCV) Flaviviridae ailesinden bir RNA virüsüdür ve karaciğer hastalıklarının önemli bir sebebi olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde 71 milyon kişide kronik HCV enfeksiyonu olduğu ve her yıl 1 milyon 750 bin kişinin HCV'ye maruz kaldığı bilinmektedir. HCV'nin en yüksek prevalansının Doğu Akdeniz bölgesinde olduğu ve diğer bölgelerde de yaygın olduğu belirtilmektedir. HCV'nin farklı genotipleri bulunmakta olup, coğrafik dağılım ve epidemiyolojik olarak farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde en sık rastlanan genotipin 1b olduğu ifade edilmektedir. HCV'nin ana bulaş yolu kan temasıdır ve damar içi ilaç kullanımı, kan bağışı, sağlık bakımı ile ilişkili bulaş gibi risk faktörleri bulunmaktadır. Makalede ayrıca Hepatit C'ye yaklaşım ve tedavi konularına da değinilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Hepatoloji
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 1188
DOI: 10.37609/akya.120
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Karaciğer Anatomisi Gülay Açar Bölümü Görüntüle
Karaciğer Histolojisi Ve Embriyolojisi Gülsemin Çiçek, Emine Utlu Özen Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıklarının Patolojisi Ruksan Çopuroğlu, Buket Gedik Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Benign Kitlelerinin Patolojisi Ganime Çoban, Yeliz Arman Karakaya Bölümü Görüntüle
Karaciğer Prekursor Lezyonlarının Ve Malign Tümörlerinin Patolojisi Döndü Nergiz, Hülya Tosun Yıldırım Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Hücresel Hasarı Ve Fibrozis Yeliz Arman Karakaya, Şirin Küçük, Harun Küçük Bölümü Görüntüle
Karaciğer Fizyolojisi Ve Hücresel Fonksiyonları Güven Güvendi, Saime Özbek Şebin Bölümü Görüntüle
Safra Oluşumu Ve Fizyolojisi Metin Yalaza, Yavuz Çağır Bölümü Görüntüle
İntestinal Flora Ve Karaciğer Hastalıkları -1 Murat Deveci, Hafize Kızılkaya Bölümü Görüntüle
İntestinal Flora Ve Karaciğer Hastalıkları - 2 Esma Eroğlu, Arzu Tarakçı Bölümü Görüntüle
Karaciğer Ve İmmunite Gökçe Kundakçı Gelir, Berrin Yalınbaş Kaya Bölümü Görüntüle
Hepatosellüler Karsinomun Moleküler Mekanizmaları Levent Elmas, Mücahit Seçme Bölümü Görüntüle
Hepatosit Transplantasyonu Ve Kök Hücre Gülsemin Çiçek Bölümü Görüntüle
Karaciğer Ve Sirkadiyen Ritim Volkan Tekin Bölümü Görüntüle
Karaciğer Fonksiyon Testleri Ve Güncel Gelişmeler Türkan Güney, Ali Karataş Bölümü Görüntüle
Sarılıkta Patofizyoloji Ve Klinik Değerlendirme Tuba Erürker Öztürk Bölümü Görüntüle
Gebelik Ve Karaciğer Özlem Koşar Can, Batuhan Başpınar Bölümü Görüntüle
Karaciğer Ve Beslenmeye Klinik Ve Moleküler Açıdan Yaklaşım Hatice Hamarat, Özge Alkan Tali Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıklarında Girişimsel Endoskopik Yöntemler Mehmet Alpua Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıklarında Görüntüleme Mustafa Devran Aybar Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Benign Ve Malign Hastalıklarında Görüntüleme Mahmut Çoraplı, Kamil Doğan Bölümü Görüntüle
Karaciğer Tümörlerinde Girişimsel Yöntemlere Cerrahi Bakış Sait Tayfun Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıkları Ve Girişimsel Radyoloji Seda Nida Karaküçük Bölümü Görüntüle
Karaciğer Tümörleri Ve Girişimsel Radyoloji Muhammet Arslan, Halil Serdar Aslan Bölümü Görüntüle
Karaciğer Kitlelerinde Tanı Ve Semptomatoloji Yonca Yılmaz Ürün, Ferhat Bacaksız Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Benign Kitleleri Murat Pekgöz, Sevil Özer Sarı Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Malign Kitleleri Mustafa Gürkan Haytaoğlu Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Malign Kitlelerinde Medikal Onkoloji Ve Tedavi Rejimleri Sabri Güncan Bölümü Görüntüle
Kronik Karaciğer Hastalıklarının Etiyolojisi Ve Klinik Yaklaşım Barış Soydaş Bölümü Görüntüle
Viral Hepatitler Ile İlgili Genel Bilgiler Sercan Kiremitçi Bölümü Görüntüle
Hepatit B Ve D Enfeksiyonlarına Yaklaşım Ve Tedavi Berk Baş, Ramazan Gözüküçük Bölümü Görüntüle
Hepatit C’ye Yaklaşım Ve Tedavi Zuhal Yeşilbağ, Murat Pekgöz Bölümü Görüntüle
Hepatit A Virüs Enfeksiyonu Esma Kepenek Kurt, Mevlüt Kıyak Bölümü Görüntüle
Hepatit E Virüs Enfeksiyonu Ve Klinik Yaklaşım Esma Eroğlu, Mesut Gümüşsoy Bölümü Görüntüle
Sistemik Viral Enfeksiyonlar Ve Karaciğer Şaban İncecik, Vedat Kılıç Bölümü Görüntüle
Alkolik Hepatit Rahmi Aslan, Yaren Dirik Bölümü Görüntüle
Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı Yakup Ülger, Derya Arı Bölümü Görüntüle
Otoimmun Hepatit Tanı Ve Tedavisi Yavuz Çağır Bölümü Görüntüle
Primer Biliyer Kolanjit, Sekonder Biliyer Siroz, Primer Sklerozan Kolanjit, Sekonder Sklerozan Kolanjit Çağdaş Erdoğan, Mehmet Köroğlu Bölümü Görüntüle
Budd-chiari Sendromu Ve Venookluziv Hastalıkta Tanı Ve Tedavi Fatih Eren, Berrin Yalınbaş Kaya Bölümü Görüntüle
İlaç İlişkili Karaciğer Yetmezliği: Etkenler, Tanı Ve Tedavi Filiz Araz Bölümü Görüntüle
Akut Karaciğer Yetmezliği Murat İspiroğlu, Mesut Aydın Bölümü Görüntüle
Kronik Karaciğer Hastalıklarında Akut Alevlenmeler Ve Yaklaşım Mustafa Akar, Çınar Yıldırım Bölümü Görüntüle
Siroz Tedavisinde Kullanılan Başlıca İlaçlar Elif Tuğba Tuncel Bölümü Görüntüle
Karaciğer Sirozu Ve Dekompansasyon Bilal Toka, Salih Tokmak Bölümü Görüntüle
Karaciğer Sirozu Ve Tüm Yönleriyle Laboratuvar Değerlendirme Berat Ebik, Hüseyin Kaçmaz Bölümü Görüntüle
Portal Hipertansiyon Kübra Akan Bölümü Görüntüle
Portal Hipertansiyona Cerrahi Yaklaşım Ufuk Arslan Bölümü Görüntüle
Portal Ven Ve Splenik Ven Trombozuna Klinik Ve Cerrahi Yaklaşım Fatih Kıvrakoğlu, Murat Güner, M.fevzi Celayir Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıklarında Anamnez Ve Fizik Muayene Mehmet Köroğlu Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıkları Ve Nörolojik Bulgular Güven Arslan Bölümü Görüntüle
Hepatorenal Sendrom Murat Deveci, Vedat Gençer Bölümü Görüntüle
Hepatopulmoner Sendrom, Portopulmoner Hipertansiyon Çağdaş Erdoğan, Mehmet Fatih Elverişli Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıkları Ve Hematopoietik Sistem, Hemostaz Funda Pepedil Tanrıkulu, Filiz Araz Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Paraziter Hastalıkları Ve Medikal Tedavi Safiye Koçulu Demir Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Paraziter Hastalıklarında Cerrahi Tedavi Özhan Albayrak, Ali Sürmelioğlu Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Bakteriyel Ve Mantar Enfeksiyonları Ve Apselerine Medikal Yaklaşım Suzan Şahin, Nazım Ekin Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Bakteriyel Ve Mantar Enfeksiyonlarına Ve Apselerine Cerrahi Yaklaşım Sami Benli, Dursun Burak Özdemir Bölümü Görüntüle
Karaciğer Nakli Öncesi Hasta Ve Donör Hazırlığı Şencan Acar Bölümü Görüntüle
Karaciğer Naklinde Endikasyon Ve Kontrendikasyonlar Muhammed Raşid Aykota, Şencan Acar Bölümü Görüntüle
Karaciğer Nakli Sonrası Hasta Yönetimi Ümit Karaoğullarından Bölümü Görüntüle
Karaciğer Nakli Sonrası Hastalık Nüksü Ve Yönetimi Ayça Eroğlu Haktanır, Şencan Acar Bölümü Görüntüle
Karaciğer Nakli Sonrası İmmunsupresyon Tedavileri Salih Tokmak, Bilal Toka Bölümü Görüntüle
Karaciğer Naklinde Rejeksiyon Ve Yaklaşım Ferhat Bacaksız, Derya Arı Bölümü Görüntüle
Karaciğer Rejeksiyonlarında Patolojik Değerlendirme Şenay Yıldırım Bölümü Görüntüle
Kronik Karaciğer Hastalıkları Ve Karaciğer Nakli Sonrası Kan Şekeri Regülasyonu Mustafa Aydemir, Hafize Kızılkaya Bölümü Görüntüle
Karaciğer Naklinde Psikiyatrik Değerlendirme Berna Bulut Çakmak, Elif Aktan Mutlu Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıkları Ve Fitoterapi Ali Özkeskin Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıklarında Ozon Terapisi Hatice Hamarat, Ali Türeyen Bölümü Görüntüle
Erişkin Karaciğer Hastalıklarında Yoğun Bakım Desteği Ve Monitörizasyon Oya Ferah Bölümü Görüntüle
Erişkin Karaciğer Nakli Sonrası Yoğun Bakım Ve Monitörizasyon Elif Binboğa Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıkları Ve Cerrahi Prosedürler, Hangi Hastalık Hangi Prosedür? İmam Bakır Batı, Umut Tüysüz Bölümü Görüntüle
Benign Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Kuntay Kaplan, Yusuf Murat Bağ Bölümü Görüntüle
Karaciğer Malign Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Hüseyin Alakuş, Ümit Özdemir Bölümü Görüntüle
Karaciğer Cerrahisine Bağlı Komplikasyonlar Ve Yönetimi Muzaffer Önder, Öner Mehmet Caka Bölümü Görüntüle
Erişkin Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Cerrahi Ender Anılır, Birkan Bozkurt Bölümü Görüntüle
Kadaverik Karaciğer Naklinde Cerrahi Ender Anılır, Ahmet Karayiğit Bölümü Görüntüle
Karaciğer Nakli Cerrahi Komplikasyonları Ve Yönetimi Yusuf Murat Bağ, Kuntay Kaplan Bölümü Görüntüle
Karaciğer Hastalıkları Ve Cerrahisi Sonrası Ağrı Ve Yönetimi Pınar Kolusarı Bölümü Görüntüle
Pediatrik Karaciğer Hastalıklarında Fizik Muayene Ve Klinik Değerlendirme Hatice Bulut Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Metabolik Karaciğer Hastalıklarına Yaklaşım Abdurrahman Akgün, Halil Kocamaz Bölümü Görüntüle
Pediatrik, İmmün, Hepatitler, Yaklaşım Suna Selbuz Bölümü Görüntüle
Pediatrik İskemik Ve Vasküler Karaciğer Hastalıklarına Yaklaşım Semih Sandal Bölümü Görüntüle
Pediatrik Benign Ve Malign Karaciğer Tümörlerine Yaklaşım Arzu Aras Nurel, İnan Aydemir Bölümü Görüntüle
Pediatrik Kolestatik Sendromlar Meltem Gümüş Bölümü Görüntüle
Pediatrik Wilson Hastalığı Nurel İnan Aydemir, Arzu Aras Bölümü Görüntüle
Karaciğerin Fibrokistik Hastalığı Elif Sağ Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Hepatotropik Viral Hepatitler Meryem Keçeli Başaran Bölümü Görüntüle
Viral Hastalıkların Çocuklarda Karaciğere Etkisi – 1 (Non-hepatotropik Virüsler) Nilüfer Ülkü Şahin Bölümü Görüntüle
Viral Hastalıkların Çocuklarda Karaciğere Etkisi – 2 (Non-hepatotropik Virüsler) N. Ülkü Şahin, Tuğba Erat Bölümü Görüntüle
Çocukluk Dönemi Bilirubin Metabolizma Bozuklukları Ve Yaklaşım Esra Polat Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Karaciğer Nakli Ve Cerrahi Teknikler Hayrettin Dizen Bölümü Görüntüle
Çocukluk Dönemi Karaciğer Hastalıklarında Radyoloji Sibel Saraçoğlu Bölümü Görüntüle
Çocukluk Dönemi Karaciğer Hastalıkları Ve Tümörlerinde Girişimsel Radyoloji Ümmihan Topal Bölümü Görüntüle
Çocukluk Dönemi Karaciğer Hastalıklarında Yoğun Bakım Ve Monitorizasyon Zafer Gökkaya Bölümü Görüntüle
Çocuk Karaciğer Naklinde Yoğun Bakım İzlemi Ve Monitörizasyon Banu Katlan, Selman Kesici Bölümü Görüntüle
Pediatrik Karaciğer Nakli Sonrası İmmünsupresyon Tedavileri Ersin Sayar Bölümü Görüntüle
Çocuklarda Karaciğer Nakli Öncesi Ve Sonrası Aşılama Meryem Keçeli Başaran Bölümü Görüntüle
Karaciğer Nakli Öncesi Ve Sonrası Dönemde Çocuklarda Psikiyatrik Değerlendirme Ve Müdahaleler Sefa Coşğun Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :