Göçmenlerin Adli Alandaki İhtiyaçları Ve Adli Sosyal Hizmet

Yazar: Zeki Karataş
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 153-182
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, göçmenlerin adli süreçlerde karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaç duydukları hizmetler sosyal hizmet bakış açısıyla ele alınmıştır. Göç sadece coğrafi bir değişiklik değil, aynı zamanda kültürel, mekânsal ve insanî ilişkileri de etkileyen karmaşık bir olgudur. Göçmenler pek çok alanda olduğu gibi adli süreçlerde de zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bunlar arasında hukuki statü belirleme, yargı süreçleri, ceza adaleti sistemi ve toplumsal ayrımcılık gibi konular bulunmaktadır. Göçmenlerin hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerine erişimde yaşadığı zorluklar, dil bariyerleri, mali sınırlamalar ve hukuki bilgi eksikliği gibi faktörlerle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, göçmenler tutuklanma riski, uzun gözaltı süreleri ve insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kalabilmektedirler.
Göçmenler, yasal statü belirsizliği, kayıt dışılık ve sınır dışı edilme korkusu gibi nedenlerle hukuki destek ve adli yardım talep etmekte çekingen davranabilmektedirler. Bu durum, hukuki destek ve adli yardım hizmetlerinin varlığından, kapsamından ve başvuru süreçlerinden haberdar olmamaları veya yanlış bilgi sahibi olmaları nedeniyle daha da karmaşık hale gelmektedir. Bu durumda iletişim, dil bariyeri, kültürel farklılıklar, ayrımcılık ve önyargı gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, adli yardım hizmetlerinin kapasitesinin yetersiz olması da göçmenlerin erişimini zorlaştırmaktadır. Adli yardım programlarının oluşturulması, göçmenlerin haklarını savunmalarını, yasal yollara başvurmalarını ve yargı süreçlerinde adil muamele görmelerini sağlayabilir. Ayrıca, hukuki danışmanlık hizmetlerinin göçmenlere sunulması, hukuki süreçler hakkında bilgi edinme, dava takibi ve hukuki belge düzenleme gibi konularda yardımcı olabilir. Hukuki danışmanlık aynı zamanda göçmenlerin entegrasyon sürecinde de önemli bir rol oynar, çünkü yeni bir ülkede yaşayan göçmenler, yerel yasalara uygun hareket ederek haklarını korumak zorundadır. Göçmenlerle çalışırken, adli sosyal hizmet uzmanları çeşitli hukuki ve psikososyal konularda danışmanlık yaparlar ve göçmenlerin haklarını koruma sorumluluğunu taşırlar. Adli sosyal hizmet uzmanlarının çalışmaları, insan haklarına ve sosyal adalete dayalı etik ilkelerle şekillenir. Ancak bazen etik ikilemler ortaya çıkabilir, çünkü hukuki otoritelerin veya başvuran kişilerin beklentileri ile etik prensipler arasında bir denge sağlamak zor olabilir. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanları, adaleti ve insan haklarını gözetmek için çaba harcamalıdır. Sonuç olarak, bu bölümde göçmenlerin yaşadığı adli zorlukları ve Türkiye'deki adli sosyal hizmet uygulamaları incelemektedir. Sosyal hizmet, göçmenlerin haklarını savunurken ve topluma uyumlarını desteklerken sosyal adaleti teşvik etmeye önemli katkılar sağlar. Göçmenlerin haklarının korunması ve entegrasyonunun sağlanması için daha fazla çaba harcanması gerektiği ve uluslararası işbirliğinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Kitap Adı: Göç Ve Sosyal Hizmet
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 410
DOI: 10.37609/akya.2788
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Göç İle İlgili Temel Kavramlar Ve Türkiye’de Göç Olgusu Emrah Akbaş, Umut Yanardağ Bölümü Görüntüle
Türkiye’nin Göç Politikalarını Etkileyen Hukuki Düzenlemeler Yavuz Aslan Bölümü Görüntüle
Göç Kuramları Ve Sosyal Hizmet Yaklaşımları Hıdır Apak, Halime Cete Bölümü Görüntüle
Göçmenlerle Sosyal Hizmet: Mikro, Mezzo Ve Makro Uygulamalar Seda Attepe Özden, Seval Bekiroğlu Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Psikososyal İhtiyaçları Ve Türkiye’de Sunulan Sosyal Hizmetler Sayra Lotfi, Sinem Arslankoç Bölümü Görüntüle
Göçmelerde Sıkça Karşılaşılan Ruh Sağlığı Sorunları Ve Klinik Uygulamalar Hasan Hüseyin Tekin, Merve Tekin Bölümü Görüntüle
Göçmen Sağlığı, Sağlığa Erişim Ve Koruyucu-önleyici Uygulamalar Sümeyye Özmen, Kübranur Kocakaya Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Eğitim İhtiyaçları Ve Okul Sosyal Hizmeti Üzerine Mehmet Bilge Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Adli Alandaki İhtiyaçları Ve Adli Sosyal Hizmet Zeki Karataş Bölümü Görüntüle
Göçmenlere Yönelik Ayrımcılık Ve Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulamaları Melek Zubaroğlu Yanardağ, Sevde Köksal Bölümü Görüntüle
Çokkültürlülük Ve Çokkültürcü Sosyal Hizmet Abdülkadir İnak Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Sosyal Uyumu Üzerine Kuramsal Ve Pratik Bir Çerçeve Burcu Özdemir Ocaklı, Ezgi Arslan Özdemir Bölümü Görüntüle
Göç Ve Dezavantajlı Gruplar Görkem Kelebek Küçükarslan, Hande Albayrak Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Düzensiz Göçmenler, Geçici Korunanlar Ve Uluslararası Korunanlar Şeyma Karakaya Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Sivil Toplum Ve Göç İlişkisi Mehmet Ateş, Melek Zubaroğlu Yanardağ Bölümü Görüntüle
Göçmen Refahının Sağlanmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Sami Kalaycı Bölümü Görüntüle
İnsan Ticareti Ve Sosyal Hizmet Murat Çay Bölümü Görüntüle
Çalışma Yaşamında Göçmenler Mehmet Öçal Bölümü Görüntüle
Göçmenlerle Çalışma Ve Etik Taner Artan, Ümran Altundal Bölümü Görüntüle
Göç Ve Kadın: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bir Değerlendirme Gülcan Urhan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :