Göçmenlerin Eğitim İhtiyaçları Ve Okul Sosyal Hizmeti Üzerine

Yazar: Mehmet Bilge
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 137-152
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Göç, insanların geçici veya kalıcı olarak bulundukları yerden başka bir yere gittikleri bir süreçtir. Bu süreç sadece mekân değişikliği ile sınırlı olmayıp aile ve iş yaşamı ile eğitim hayatı gibi ekonomik, sosyo-kültürel birçok alanda kendini göstermektedir. Bu değişiklikler özellikle birçok göçmen ve sığınmacı bireyler için adaptasyon ve uyum süreci gerektirmektedir ve gelinen ülkede bir yaşam kurmakta zorluk oluşturmaktadır. Ancak gelinen noktada yaşanan bu değişimlerden hareketle oluşturulacak olumlu birtakım politikalar tam tersi bir etki meydana getirerek adaptasyon ve uyum sürecine pozitif katkı sunmaktadır. Göç alanında oluşturulan politikalarda öncelik kadın, yaşlı, engelli ve çocuk gibi dezavantajlı konumda olması muhtemel gruplar üzerinde olmalıdır. Özellikle çocuklar üzerinde göç sürecinin bıraktığı etkiler, gelecek yaşamının şekillenmesi noktasında etkilidir. Dolayısıyla göçmen çocuklara olan bakış açısı sadece bugünün bireyleri şeklinde olmayıp, gelecekte de toplum içerisinde yer alan ve toplumu şekillendirecek bireyler perspektifinden olmalıdır. Göçmen ve sığınmacı çocukların gelinen ülkedeki adaptasyon ve uyum ile sosyalleşme sürecine katkı sunacak en önemli alan ise eğitimdir. Eğitim hayatı çocuk ve gençlerin gelecekteki yaşamları adına önemli bir unsurdur. Ancak göçmen ve sığınmacı çocuklar için eğitim hayatında da birtakım zorluklar bulunmaktadır. Bu zorluklar başta sosyal dışlanma, eğitim hayatına uyum, dil sorunu, ekonomik zorluklar ve gelinen ülkenin kültürel yapısına hakim olmama olarak sıralanabilir. Bu bölümde çocukların yaşadıkları sorunlar ele alınıp birbirleri ile olan tetikleyici noktaları keşfedilerek, bu sorunlar okul sosyal hizmeti bağlamında ele alınacaktır.

Kitap Adı: Göç Ve Sosyal Hizmet
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 410
DOI: 10.37609/akya.2788
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Göç İle İlgili Temel Kavramlar Ve Türkiye’de Göç Olgusu Emrah Akbaş, Umut Yanardağ Bölümü Görüntüle
Türkiye’nin Göç Politikalarını Etkileyen Hukuki Düzenlemeler Yavuz Aslan Bölümü Görüntüle
Göç Kuramları Ve Sosyal Hizmet Yaklaşımları Hıdır Apak, Halime Cete Bölümü Görüntüle
Göçmenlerle Sosyal Hizmet: Mikro, Mezzo Ve Makro Uygulamalar Seda Attepe Özden, Seval Bekiroğlu Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Psikososyal İhtiyaçları Ve Türkiye’de Sunulan Sosyal Hizmetler Sayra Lotfi, Sinem Arslankoç Bölümü Görüntüle
Göçmelerde Sıkça Karşılaşılan Ruh Sağlığı Sorunları Ve Klinik Uygulamalar Hasan Hüseyin Tekin, Merve Tekin Bölümü Görüntüle
Göçmen Sağlığı, Sağlığa Erişim Ve Koruyucu-önleyici Uygulamalar Sümeyye Özmen, Kübranur Kocakaya Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Eğitim İhtiyaçları Ve Okul Sosyal Hizmeti Üzerine Mehmet Bilge Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Adli Alandaki İhtiyaçları Ve Adli Sosyal Hizmet Zeki Karataş Bölümü Görüntüle
Göçmenlere Yönelik Ayrımcılık Ve Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulamaları Melek Zubaroğlu Yanardağ, Sevde Köksal Bölümü Görüntüle
Çokkültürlülük Ve Çokkültürcü Sosyal Hizmet Abdülkadir İnak Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Sosyal Uyumu Üzerine Kuramsal Ve Pratik Bir Çerçeve Burcu Özdemir Ocaklı, Ezgi Arslan Özdemir Bölümü Görüntüle
Göç Ve Dezavantajlı Gruplar Görkem Kelebek Küçükarslan, Hande Albayrak Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Düzensiz Göçmenler, Geçici Korunanlar Ve Uluslararası Korunanlar Şeyma Karakaya Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Sivil Toplum Ve Göç İlişkisi Mehmet Ateş, Melek Zubaroğlu Yanardağ Bölümü Görüntüle
Göçmen Refahının Sağlanmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Sami Kalaycı Bölümü Görüntüle
İnsan Ticareti Ve Sosyal Hizmet Murat Çay Bölümü Görüntüle
Çalışma Yaşamında Göçmenler Mehmet Öçal Bölümü Görüntüle
Göçmenlerle Çalışma Ve Etik Taner Artan, Ümran Altundal Bölümü Görüntüle
Göç Ve Kadın: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bir Değerlendirme Gülcan Urhan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :