Sosyal Yardım Ve Yararlanıcılarının Değerlendirilmesi

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 207-226
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, sosyal yardım ve yararlanıcılarının değerlendirilmesi konusu ele alınmaktadır. Son yıllarda sosyal politikada aktifleşme kavramı çerçevesinde, çalışabilecek durumda olan bireylerin istihdam edilmesine yönelik politikalar ön plana çıkmış olsa da, çalışamayacak durumda olanların temel ihtiyaçlarının karşılanması da önem taşımaktadır. Yoksulluk durumunun ortadan kaldırılması ve iyileştirilmesi için sosyal yardım uygulamalarına ihtiyaç vardır. Sosyal yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin temel bir geliri olmaktan öte, zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için bir gerekliliktir. Sosyal yardımlar, hak temelli bir yaklaşım çerçevesinde sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak sunulmalıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, bu yardımların yapılmasında görevli olan kurumlardır. Bu vakıflar, toplumsal hayatta dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada, sosyal yardımların yerine ulaştırılmasında aktif olarak görev alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının sosyal yardım uygulamalarını ve yararlanıcılarını değerlendirmelerine yer verilmiştir. Sosyal yardımlar, yoksul bireylere yönelik maddi ve maddi olmayan nitelikteki yardımlar olarak değerlendirilmektedir. Bu yardımlar, yoksulluk sorununun çözümüne yönelik politika, mevzuat, hizmet ve uygulamaları kapsamaktadır. Sosyal yardımlar, bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında tasarruf fonksiyonu görmekte ve sosyal güvenlik sistemindeki açıkları tamamlamaktadır. Ancak sosyal yardımların suiistimal edilmesi ve bireylerin toplumsal hayatta damgalanması gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma Ve İncelemeler
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 418
DOI: 10.37609/akya.642
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Çocuk Ve Gençlerin Yaşamında Bir Gelişim Bağlamı Olarak Okul Dışı Zaman Asil Ali Özdoğru Bölümü Görüntüle
Eğitimin Sosyolojik Temelleri Burcu Gezer Şen Bölümü Görüntüle
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuncak Tasarım Süreçlerine İlişkin Görüşleri Esra Demir Öztürk Bölümü Görüntüle
Pandemi Döneminde Sosyal Medya Bağımlılığı Ile Duygusal Yeme Alışkanlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Dilay Arslan, Sultan Okumuşoğlu Bölümü Görüntüle
Peripartum Depresyonda İlaç Dışı Ruhsal Tedavi Yöntemleri Lütfiye Söğütlü Bölümü Görüntüle
Kıta Avrupası’ndan Birleşik Devletler’e Bürokrasi Kuramlarının Dönüşümü: Kavram, Kuram Ve Tarihsel Süreç Vefa Can Kaya Bölümü Görüntüle
Suç Ve Ceza: Foucault’nun Panoptıkon’una Yolculuk Mustafa Yıldırım Bölümü Görüntüle
Kamu Diplomasisi Bağlamında Türk Dizileri: Yurt Dışı Kapılarını Çalan “sen Çal Kapımı” Aslı Aydemir Bölümü Görüntüle
İnfografik Haber Tasarımı Aslıhan Zinderen Bölümü Görüntüle
Covid-19 Pandemi Sürecinde Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Deneyimleri Üzerine Örnek Bir Araştırma Bora Balun, Yener Şişman Bölümü Görüntüle
Kocaeli Karamürsel’de Bir Vakıf Akarı: Kara Bâli Bey Hamamı Saliha Tanık Bölümü Görüntüle
Ankara Ve Moskova: ‘fener Alayı’ Ve ‘bir Hayatın Ve Bir Nehrin Fragmanı: Neglinnaya’ Öykülerinde Nurgül Özdemir Bölümü Görüntüle
Endüstri 4.0 Ve Kütüphaneler Okan Koç Bölümü Görüntüle
Sosyal Yardım Ve Yararlanıcılarının Değerlendirilmesi Ramazan Tiyek, Şenay Yener Yılmaz Bölümü Görüntüle
Çocuk İşçiliğinin Nedenleri Ve Covid-19 Salgınının Çocuk İşçiliğine Etkileri Üzerine Bir İnceleme Serdar Öztürk, Seher Suluk, İlgi Baysan Bölümü Görüntüle
Çanakkale Örneğinde Farklı Kimliklerle Evliliğe Bakış Fatma İlknur Akgül, Ceren Avcil Bölümü Görüntüle
Kuşadası’ndaki Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Ahu Yazıcı Ayyıldız, Ceren Sel, Sinem Mumcu, Simge Çekirdekçi Bölümü Görüntüle
Covid-19 Pandemisinin Türkiye’nin Turizm Gelirine Etkisinin, Klasik Ayrıştırma Yönteminden Yararlanılarak İncelenmesi Uğur Sivri Bölümü Görüntüle
Turizm İşletmelerinde Kurumsallaşma Mustafa Işkın, Berrin Filizöz Bölümü Görüntüle
Covid-19 Küresel Salgınının Uluslararası Lojistik Süreçlere Etkisi Hakan Emanet Bölümü Görüntüle
Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Süreci Ve Türkiye’nin 1980 Sonrası İthalat-i̇hracat Yapısının Analizi Mehmet Ragıp Görgün Bölümü Görüntüle
Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama: Yozgat Belediyeleri Örneği Adil Oğuzhan, Samet İşbilen Bölümü Görüntüle
Tüketicilerin Tüketim Ve Kredi Talebini Etkileyen Faktörler Alper Coşkun, Arzu Şener Bölümü Görüntüle
Küresel Salgının Tedarik Zincirlerine Ve Türkiye Sebze-meyve Sektörüne Etkileri Gülşen Serap Çekerol, Özer Coşman Bölümü Görüntüle
Türkiye’ye Özgü Bazı Yöresel Peynirler Gülşen Bayat Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :