Göçmenlerin Durumu: Düzce İli Örneği

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Aralığı : 1-38
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, göçmenlerin dünya genelinde dezavantajlı bir grup olarak ele alındığı ve göçmen sorununun nasıl çözülebileceği konusunda çözümler arandığı belirtilmektedir. Göçün bireylerin yer değiştirmesini ifade ettiği ve farklı nedenlerle gerçekleşebildiği vurgulanmaktadır. Göçlerin çeşitli türleri olduğu ve sosyal politikaların özellikle zoraki göç nedeniyle yer değiştiren bireylere yönelik olduğu ifade edilmektedir. Türkiye'de ise göçlerin kırdan kente doğru gerçekleştiği ve bu durumun toplumsal değişimi beraberinde getirdiği belirtilmektedir. Gençlerin köylerde kalmak istemediği ve kırsal bölgelerde çalışılacak istihdam alanlarının az olması nedeniyle göç etmeyi tercih ettikleri ifade edilmektedir. Ayrıca, doğu illerinden yapılan göçlerin sebepleri arasında kan davaları, güvensiz yaşam koşulları, çatışmalar ve terör gibi faktörlerin olduğu belirtilmektedir. Bu göç eden ailelerin kentlerde ucuz işgücü olarak çalıştırıldığı ve çocukların erken yaşta çalışma hayatına girdiği ifade edilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Dezavantajlı Gruplar Üzerine Araştırmalar
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 213
DOI: 10.37609/akya.1262
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :