Evaluation Of Lifecycle Expectancy Of Products According To Sustainability

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 97-122
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, ürünlerin sürdürülebilirlik açısından yaşam döngüsü beklentisinin değerlendirilmesi üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır. Yaşam döngüsü analizi, bir ürünün (veya hizmetin) yaşam döngüsü boyunca doğal ve diğer kaynakların tüketim hacmini ve ekolojik etkilerini bütüncül bir şekilde değerlendirmek ve belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme kavramıdır. Yaşam döngüsü süresinin değerlendirilmesi dört aşamadan oluşur: İlk adım: çalışmanın amacını, hedefini ve içeriğini belirlemek; ikinci adım: bir yaşam döngüsü envanteri oluşturmak; üçüncü adım: yaşam döngüsü etki değerlendirmesi; dördüncü adım: kalite düzenlemelerinin algılanması (ISO 14040, 2006; Zhang vd., 2015).Yaşam Döngüsü Envanteri bileşenleri, ürünün yaşam döngüsü süresince faaliyetler ve ekolojik alan arasındaki farklı eylemler, yetenekler ve işbirliği içerir. Yaşam Döngüsü Envanteri yöntemleri, farklı türde faaliyetler ve faaliyet ile ekolojik yaşam arasındaki ilişkileri içerir. Mantıklı ve bağımlılık ilişkileri, eylemler, giriş maddeleri, ayak izleri ve iyi değişiklik bileşenleri arasında karşılık gelir (Suh ve Huppes, 2005; Zhang vd., 2015). Yaşam Döngüsü Miktarı, bir ürünün yaşam döngüsünün ekolojik alandaki etki verilerini destekler, bu etkiye göre, kavram, bir ürünün yaşam döngüsü süresinin tasarımının ekolojik performansı için önemli ve gerekli bir kavramdır. Genellikle, farklı düzenlemelerin uygulanması çeşitli sistem yapılarında gerçekleştirilir (Zhang vd., 2015).Yaşam Döngüsü Beklentisi Değerlendirmesinin (LCA) sürdürülebilirliği, ürünlerin ve ürün bileşenlerinin tekrar kullanım yeteneğini değerlendirmek için önemli bir araçtır. Bu, \"bileşik yaşam döngüsü odaklı yöntem, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Yaşam Döngüsü Harcaması ve Yaşam Döngüsü Sosyal Boyutu\" değerlendirmesini genişleten bir kavramdır. Çevresel kullanım performansının değerlendirilmesi, bir işlemin veya faaliyetin genel yaşam döngüsü süresiyle entegre edilen kaynak tüketimini ve ekolojik etkileri değerlendirmenin bir yoludur (Schmidt vd., 2007). Bu kavram, yeniden kullanılan ürünlerin ve onarılan malzemelerin tüketimini ve her bir yaşam döngüsü aşamasını genişleten bir kavramdır. Şu anda, Yaşam Döngüsü değerlendirmesi üç tür önemli bileşen içermektedir. Bunlar, Harcama Faydası Değerlendirmesi, Maliyet Yaşam Döngüsü ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi olarak sıralanır (Lua vd., 2014). Bu kavram, seçimli atık yönetimi politikalarının ekolojik performansının önemini vurgulayan bir yapı sunması nedeniyle, End of Lifecycle yönetiminin ekolojik etkisini değerlendirmek için faydalı bir araçtır (Schmidt vd., 2007; Lua vd., 2014).(AI)

Kitap Adı: Social Sciences Ii
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 250
DOI: 10.37609/akya.1111
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Poor And Materially Deprived People: Analysis Of The Current Situation In Italy Gabriella D’ambrosıo, Marco Palmıerı Bölümü Görüntüle
The 2018 Italian General Elections Issues In The Tv Agenda Between Tv News And Talk Shows Giovanni Brancato, Melissa Stolfi Bölümü Görüntüle
An Analysis Of Recent Election Data In The Red Regions Of Italy Marco Palmıerı, Fabrizio Martıre, Gabriella D’ambrosıo Bölümü Görüntüle
Foreign Presence On Italian School Desks Veronica Pastorı Bölümü Görüntüle
The Social Network Analysis For The Study Of Mafia Associations The Italian Case Of Mafia Capitale Raffaella Gallo Bölümü Görüntüle
Break The Honor Promise: Reasons Why Calabrian Mafia Affiliates Decide To Collaborate With Justice Raffaella Gallo Bölümü Görüntüle
An Overview For Waste Management According To Lifecycle Of Products Ayşenur Erdil, Erturul Taçğın Bölümü Görüntüle
Evaluation Of Lifecycle Expectancy Of Products According To Sustainability Ayşenur Erdil, Erturul Taçğın Bölümü Görüntüle
Risk Management In Turkish Industrial Fishery; Problems And Recommendations Ozan Soykan Bölümü Görüntüle
Assessment Of Solar Energy In Terms Of Turkish Legislation Y. Özhan Türker, Aynur Aydın Bölümü Görüntüle
I’m Free Then I’m Moral Songül Demir Bölümü Görüntüle
Do Married And Divorced Individuals Differ In Their Premarital Stage Problem Awareness Accounts? Sevinç Çırak Karadağ Bölümü Görüntüle
The Impact Of The Empathy Training On The Empathic Skill And Tendency Ergün Hasgül, Ayşe Sezen Serpen Bölümü Görüntüle
Planting Design In Hotel Gardens; Ayvacik, Canakkale Example Demet Ülkü Gülpınar Sekban Bölümü Görüntüle
Texture And Depth Properties Of Forest Soils On Three Distinct Bedrocks (North Of Mersin City, Turkey) Celalettin Duran Bölümü Görüntüle
An Evaluation On The Effects Of Olympics On Urban Functions Cengiz Kahraman Bölümü Görüntüle
Evaluation Of A Campus Open Spaces For Winter Landscape Makbulenur Bekar Bölümü Görüntüle
Positive Outcomes Among The 1999 Düzce Earthquake Survivors: Posttraumatic Growth Mehmet Şakiroğlu Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :