Göçmen Sağlığı, Sağlığa Erişim Ve Koruyucu-önleyici Uygulamalar

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 113-136
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Migration is a phenomenon that negatively affects physical and mental health. Migrants experience intense distress in all periods of displacement: pre-migration, migration journey and post-migration. Social determinants of migrant health are education, income, housing and nutrition. It is a fundamental human right for migrants to have access to health services at the same level as other people. However, due to housing conditions and lack of hygiene, inadequate and irregular nutrition, chronic diseases, infectious diseases, reproductive system problems, nutritional disorders and psychological problems are prominent health problems among migrants. Due to health inequalities, language problems, exclusion by locals and health personnel, racism, legal, cultural and economic barriers, both morbidity and mortality rates can be high among migrants. Infant and maternal mortality is increasing due to lack of pregnancy and vaccination follow-up, and births in poor conditions. Problems in access to health facilities and medicines make it difficult to diagnose and treat diseases such as cancer early. In Turkey, one of the countries with the largest migrant population in the world, there are migrants with different statuses. Access to health services, medicines and materials that will enable this disadvantaged group, which has become vulnerable, to regain their health should be ensured. On the other hand, considering migration as a public health security threat, preventive strategies should be developed by administrators to reduce the high risk. The number of primary health care facilities and mental health centers should be increased in regions with migrant populations. Protective policies should be developed for women and children who are most affected by the migration process. Finally, in order to ensure the sustainability of public health and the country's economy, projects should be developed in cooperation with international organizations to address problems such as language, cultural differences, nutrition and lack of health personel.

Kitap Adı: Göç Ve Sosyal Hizmet
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 410
DOI: 10.37609/akya.2788
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Göç İle İlgili Temel Kavramlar Ve Türkiye’de Göç Olgusu Emrah Akbaş, Umut Yanardağ Bölümü Görüntüle
Türkiye’nin Göç Politikalarını Etkileyen Hukuki Düzenlemeler Yavuz Aslan Bölümü Görüntüle
Göç Kuramları Ve Sosyal Hizmet Yaklaşımları Hıdır Apak, Halime Cete Bölümü Görüntüle
Göçmenlerle Sosyal Hizmet: Mikro, Mezzo Ve Makro Uygulamalar Seda Attepe Özden, Seval Bekiroğlu Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Psikososyal İhtiyaçları Ve Türkiye’de Sunulan Sosyal Hizmetler Sayra Lotfi, Sinem Arslankoç Bölümü Görüntüle
Göçmelerde Sıkça Karşılaşılan Ruh Sağlığı Sorunları Ve Klinik Uygulamalar Hasan Hüseyin Tekin, Merve Tekin Bölümü Görüntüle
Göçmen Sağlığı, Sağlığa Erişim Ve Koruyucu-önleyici Uygulamalar Sümeyye Özmen, Kübranur Kocakaya Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Eğitim İhtiyaçları Ve Okul Sosyal Hizmeti Üzerine Mehmet Bilge Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Adli Alandaki İhtiyaçları Ve Adli Sosyal Hizmet Zeki Karataş Bölümü Görüntüle
Göçmenlere Yönelik Ayrımcılık Ve Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulamaları Melek Zubaroğlu Yanardağ, Sevde Köksal Bölümü Görüntüle
Çokkültürlülük Ve Çokkültürcü Sosyal Hizmet Abdülkadir İnak Bölümü Görüntüle
Göçmenlerin Sosyal Uyumu Üzerine Kuramsal Ve Pratik Bir Çerçeve Burcu Özdemir Ocaklı, Ezgi Arslan Özdemir Bölümü Görüntüle
Göç Ve Dezavantajlı Gruplar Görkem Kelebek Küçükarslan, Hande Albayrak Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Düzensiz Göçmenler, Geçici Korunanlar Ve Uluslararası Korunanlar Şeyma Karakaya Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Sivil Toplum Ve Göç İlişkisi Mehmet Ateş, Melek Zubaroğlu Yanardağ Bölümü Görüntüle
Göçmen Refahının Sağlanmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Sami Kalaycı Bölümü Görüntüle
İnsan Ticareti Ve Sosyal Hizmet Murat Çay Bölümü Görüntüle
Çalışma Yaşamında Göçmenler Mehmet Öçal Bölümü Görüntüle
Göçmenlerle Çalışma Ve Etik Taner Artan, Ümran Altundal Bölümü Görüntüle
Göç Ve Kadın: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bir Değerlendirme Gülcan Urhan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :